برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1386 , دوره  9 , شماره  3 ; از صفحه 37 تا صفحه 44 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي آگاهي ماماهاي استان چهارمحال و بختياري نسبت به احکام قانوني و شرعي حيطه مامايي و برخي از عوامل مرتبط با آن در سال 1385

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* شهرکرد، رحمتیه، دانشکده پرستاری و مامایی، گروه مامایی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: ماماها در حيطه کاري خود با مسايل قانوني و شرعي مختلفي مواجه مي باشند. با توجه به پيشرفت هاي مامايي در زمينه هاي مختلف از جمله: موارد سقط درماني، روشهاي پيشگيري و روشهاي نوين درمان ناباروري، احکام شرعي و استفتائات جديدي نيز از ناحيه فقها و مراجع تقليد صادر گرديده است، که اين امر موجب ضرورت آگاهي ماماها از احکام شرعي و قانوني فوق مي گردد. اين تحقيق با هدف بررسي ميزان آگاهي ماماهاي استان چهارمحال و بختياري نسبت به احکام شرعي و قانوني حيطه مامايي و برخي از عوامل مرتبط با آن صورت گرفته است.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي تحليلي 151 نفر ماماي شاغل در مراکز بهداشتي درماني شهرهاي استان چهارمحال و بختياري از طريق نمونه گيري آسان انتخاب شدند. اطلاعات توسط پرسشنامه اي که شامل مشخصات دموگرافيک و سوالات مربوط به احکام قانوني و شرعي بود جمع آوري و سپس با استفاده از آزمون هاي آماري کاي اسکوار و t تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: ميانگين سني نمونه ها 8/7±9/26 سال و بيشتر افراد تحصيلات فوق ديپلم داشتند (2/66%). فقط 7/12% نسبت به کل احکام شرعي و قانوني آگاه بودند. آگاهي کافي نسبت به احکام قانوني در 3/15% و نسبت به احکام شرعي در 3/11% افراد ديده شد. 9/60% افراد طي خدمت خود به مساله اي برخورد کرده بودند که حکم آن را نمي دانستند. 1/78% معتقد بودند که آموزش حين تحصيل نيازهاي حرفه اي ماماها را در زمينه مسايل قانوني و شرعي تامين نمي کند. 1/88% گفته بودند که در صورت برگزاري برنامه بازآموزي در آن شرکت مي کنند. بين هيچکدام از مشخصات دموگرافيک با آگاهي ارتباط معني داري ديده نشد.
نتيجه گيري: با توجه به آگاهي کم، اعلام نياز به بازآموزي و تمايل به شرکت در بازآموزي در اکثريت نمونه ها، تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر در اين زمينه ضروري است. همچنين توصيه مي شود جهت پربارتر کردن محتوي درسي دانشجويان مامايي در زمينه مورد بحث در سر فصل دروس دانشگاهي تجديد نظر گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بناییان، ش.، و سرشتی، م. (1386). بررسی آگاهی ماماهای استان چهارمحال و بختیاری نسبت به احکام قانونی و شرعی حیطه مامایی و برخی از عوامل مرتبط با آن در سال 1385. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences), 9(3), 37-44. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67480Vancouver : کپی

بناییان شایسته، سرشتی منیژه. بررسی آگاهی ماماهای استان چهارمحال و بختیاری نسبت به احکام قانونی و شرعی حیطه مامایی و برخی از عوامل مرتبط با آن در سال 1385. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences). 1386 [cited 2021September22];9(3):37-44. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67480IEEE : کپی

بناییان، ش.، سرشتی، م.، 1386. بررسی آگاهی ماماهای استان چهارمحال و بختیاری نسبت به احکام قانونی و شرعی حیطه مامایی و برخی از عوامل مرتبط با آن در سال 1385. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences), [online] 9(3), pp.37-44. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67480. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 130 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی