برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1386 , دوره  9 , شماره  3 ; از صفحه 28 تا صفحه 36 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير برنامه ورزشي هوازي بر كيفيت زندگي بيماران اسكيزوفرني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی شاهرود، میدان هفت تیر، شاهرود
 
چکیده: 

زمينه و هدف: اسكيزوفرني يك بيماري مزمن است كه مي تواند باعث بروز مشكلات جسمي، سايكولوژيك و اجتماعي گردد. ورزش نقش با ارزشي در بازتواني و مديريت درمان اين بيماران به خاطر اثرات مثبت ذهني و فيزيکي آن دارد. لذا اين مطالعه با هدف بررسي تاثير برنامه ورزشي هوازي بر كيفيت زندگي بيماران اسكيزوفرني انجام شد.
روش بررسي: در پژوهش حاضر كه يك مطالعه كارآزمايي باليني است تعداد 46 بيمار 60-20 ساله مبتلا به اسكيزوفرني انتخاب شدند و به طور تصادفي در دو گروه آزمون (23 نفر) و شاهد (23 نفر) قرار گرفتند.
نمونه هاي گروه آزمون به صورت يك روز در ميان و هر جلسه در مجموع 45 دقيقه در برنامه ورزشي طراحي شده شركت نمودند. كيفيت زندگي بيماران هر دو گروه، در دو مرحله قبل از شروع برنامه ورزشي و همچنين پس از آن توسط پرسشنامه استاندارد كيفيت زندگي (
Quality of Life Scale)، سنجيده شد و در دو گروه با استفاده از آزمون هاي آماري من ويتني، ويلکاکسون، کروسکال واليس و ضريب همبستگي پيرسون مقايسه گرديد.
يافته ها: بر اساس يافته هاي پژوهش، ميانگين سني واحدهاي مورد پژوهش 1/10±4/39 سال بود و 9/67% آنان را مردان تشكيل مي دادند. ميانگين طول مدت بيماري نمونه ها 2/4±9/12 سال بود و 6/53% آنان داراي علايم مثبت يا منفي بودند. بين دو گروه قبل از مداخله اختلاف معني داري از نظر مشخصات دموگرافيک، علايم بيماري و ابعاد کيفيت زندگي مشاهده نشد. ميانگين کل کيفيت زندگي پس از مداخله در گروه آزمون و شاهد به ترتيب
67±15.9 و 55±16.3 بود (P<0.05). ميانگين نمره ابعاد مختلف كيفيت زندگي (ارتباطات بين فردي، سودمندي نقش، پايه هاي شخصيت، فعاليت ها و اهداف مشترك) پس از مداخله در گروه آزمون بيشتر از گروه شاهد بود (P<0.05). همچنين ميانگين نمره ابعاد مختلف كيفيت زندگي و كيفيت زندگي كل در گروه آزمون پس از مداخله نسبت به قبل از آن افزايش معني داري داشت (P<0.05) ولي در گروه شاهد اين اختلاف معني دار نبود.
نتيجه گيري: برنامه ورزشي هوازي باعث بهبود كيفيت زندگي بيماران اسكيزوفرن در ابعاد مختلف آن مي گردد، لذا استفاده از برنامه هاي ورزشي جهت پيشگيري و كاهش مشكلات و نيازهاي بيماران اسكيزوفرن و افزايش سازگاري آنان يك ضرورت محسوب مي گردد

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کلاتجاری، م.، و باقری، ح.، و حسنی، م. (1386). تاثیر برنامه ورزشی هوازی بر کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنی . مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences), 9(3), 28-36. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67478Vancouver : کپی

کلاتجاری مهرداد، باقری حسین، حسنی محمدرضا. تاثیر برنامه ورزشی هوازی بر کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنی . مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences). 1386 [cited 2021August03];9(3):28-36. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67478IEEE : کپی

کلاتجاری، م.، باقری، ح.، حسنی، م.، 1386. تاثیر برنامه ورزشی هوازی بر کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرنی . مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد (Journal of Shahrekord University of Medical Sciences), [online] 9(3), pp.28-36. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67478. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 366 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی