برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1383 , دوره  35 , شماره  4 ; از صفحه 839 تا صفحه 849 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين مهمترين صفات موثر بر عملكرد تحت دو شرايط آبياري با استفاده از روشهاي آماري چندمتغيره در ژنوتيپ هاي ماش

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

به منظور بررسي رابطه صفات مورفولوژيک، فنولوژيک و با يکديگر و تعيين مهمترين صفات موثر بر عملکرد تحت دو شرايط آبياري مرسوم و محدود، 600 اکوتيپ ماش د ر دو طرح آگمنت جداگانه مورد ارزيابي قرار گرفتند. تجزيه همبستگي نشان داد که در هر دو شرايط بيشترين ضريب همبستگي مثبت و معني دار با عملکرد اقتصادي را تعداد غلاف در بوته، عملکرد بيولوژيک و شاخص برداشت دارند. تجزيه رگرسيون گام به گام نشان داد که در محيط بدون تنش صفات تعداد غلاف در بوته، شاخص برداشت، طول غلاف، ارتفاع گياه، وزن صد دانه و در محيط تنش صفات تعداد غلاف در بوته، شاخص برداشت، طول غلاف، ارتفاع گياه، وزن صد دانه، تعداد گره در ساقه اصلي، تعداد روز تا 90 در صد رسيدگي مهمتر از بقيه صفات مي باشند. تجزيه عليت نشان داد که در هر دو شرايط، صفات تعداد غلاف در بوته و شاخص برداشت بيشترين تاثير را بر عملکرد دارند.
تجزيه به عاملها نشان داد که در هر دو شرايط 4 عامل بيشترين تغييرات موجود را توجيه مي کنند و عامل دوم مهمتر از ساير عوامل مي باشد. اين عامل شامل صفات تعداد غلاف در بوته، شاخص برداشت و عملکرد اقتصادي بود
. 

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 127
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی