برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تنوع ژنتيكي اكوتيپهاي مختلف گونه Stipa Arabica در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم
 
چکیده: 

تنوع موجود در خصوصيات مورفولوژيكي و فنولوژيكي 15 اكوتيپ Stipa Arabica در يك طرح بلوكهاي كامل تصادفي با سه تكرار در مزرعه تحقيقاتي ايستگاه تحقيقاتي شهيد خوراكيان قم طي سالهاي 81-1379 مورد بررسي قرار گرفت. تجزيه واريانس داده ها تفاوت معني داري (p<0.05) را بين اكوتيپ ها از نظر كليه متغيرهاي تحت بررسي به جز فاصله گره اول و دوم ساقه نشان داد. ضرايب همبستگي ساده به ارتفاع بوته با قطر ساقه، روز تا ظهور خوشه، تعداد برگ و فاصله گره اول تا دوم ساقه نيز مثبت و معني دار (p<0.01) بود. تجزيه خوشه اي نيز، اكوتيپ ها را بر اساس صفات مورفولوژيكي و فنولوژيكي در سه گروه مجزا تفكيك نمود. همچنين كليه صفات مورفولوژيكي تحت بررسي به جز قطر ساقه، داراي ضريب عاملي معني داري با حداقل يكي از عاملها بود. به جز دو صفت فنولوژيكي تحت بررسي كه روند مشابهي در همبستگي با عاملها از خود نشان دادند، ساير صفات هر يك به تنهايي با يك عامل خاص همبستگي داشتند. به عبارت ديگر بيشترين تنوع در صفات فنولوژيكي مشاهده گرديد. در تجزيه خوشه اي اكوتيپ هاي 2 و 6، 1 و 4، 11 و 9 سه زير گروه تشكيل داده كه با پيوستن به يكديگر گروه اول را تشكيل دادند. اين اكوتيپها به طور كلي از مناطق مركزي و حاشيه كوير هستند. اكوتيپ هاي 5، 13 و 8 در گروه دوم قرار گرفته و گروه سوم را اكوتيپ هاي متعلق به مناطق معتدل و سرد تشكيل دادند. اين تنوع مي تواند راه را براي تحقيقات بيشتر به منظور انتخاب و معرفي توده هاي برتر از نظر صفات مطلوب مرتعي هموار نمايد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پورمیدانی، ع.، و باقری، ح.، و میرزایی ندوشن، ح. (1386). بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای مختلف گونه Stipa Arabica در ایران. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, 15(1(پیاپی 27)), 10-20. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67425Vancouver : کپی

پورمیدانی عباس، باقری حسین، میرزایی ندوشن حسین. بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای مختلف گونه Stipa Arabica در ایران. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران. 1386 [cited 2021September17];15(1(پیاپی 27)):10-20. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67425IEEE : کپی

پورمیدانی، ع.، باقری، ح.، میرزایی ندوشن، ح.، 1386. بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای مختلف گونه Stipa Arabica در ایران. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, [online] 15(1(پیاپی 27)), pp.10-20. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67425. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 142 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی