برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1386 , دوره  3 , شماره  1 ; از صفحه 59 تا صفحه 70 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه سبك هاي دلبستگي و عزت نفس اجتماعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 

در اين پژوهش، رابطه سبك هاي دلبستگي و عزت نفس اجتماعي مورد بررسي قرار گرفت. هدف اصلي پژوهش حاضر، مطالعه نوع رابطه سبك دلبستگي ايمن، سبك دلبستگي اجتنابي و سبك دلبستگي مضطرب / دوسوگرا با عزت نفس اجتماعي بود. 84 دانشجوي مقطع تحصيلات تكميلي دانشگاه فردوسي مشهد (52 نفر پسر و 32 نفر دختر) در اين پژوهش شركت كردند. از آزمودني ها خواسته شد، پرسش نامه دلبستگي بزرگسال (AAQ)،‌ مقياس دلبستگي بزرگسال (RAAS) و پرسش نامه عزت نفس اجتماعي را تكميل كنند. براي تحليل داده هاي پژوهش، از شاخص ها و روش هاي آماري،‌ شامل ميانگين، انحراف معيار، ضرايب همبستگي و تحليل رگرسيون استفاده شد. نتايج پژوهش نشان داد كه سبك دلبستگي ايمن، سبك دلبستگي اجتنابي، سبك دلبستگي مضطرب / دوسوگرا مي توانند واريانس متغير عزت نفس اجتماعي را به صورت معنادار تبيين كنند (P<0.01, P<0.05)، يعني افزايش سبك دلبستگي ايمن باعث افزايش عزت نفس اجتماعي مي شود و افزايش سبك دلبستگي اجتنابي و سبك دلبستگي مضطرب/ دوسوگرا باعث كاهش عزت نفس اجتماعي مي شود. سبك هاي دلبستگي از طريق تاثير بر كيفيت روابط اجتماعي در دو جهت مثبت يا منفي، با عزت نفس اجتماعي رابطه دارد و باعث افزايش يا كاهش عزت نفس اجتماعي مي شوند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 578
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی