برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1382 , دوره  7 , شماره  4 ; از صفحه 25 تا صفحه 38 .
 
عنوان مقاله: 

توصيف فراكتالي اثرات قرق درازمدت و چراي مفرط بر الگوي تغييرات مكاني شماري از ويژگي‌ هاي شيميايي خاك

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

آگاهي از ساختار وابستگي مكانيكي ويژگي هاي مختلف خاك كه به نسبت به سيستم هاي چرا داراي حساسيتاند، از نقطه نظر تعيين ميزان و نوع تغييرات حادث شده، در روابط خاك - گياه و جلوگيري از وقوع تغييرات ناخواسته و مضر در اكوسيستم ، حائز اهميت است. در بررسي حاضر از مجموعه روش‌هاي آماري ژئواستاتيستيك و نظريه فراكتال به منظور بررسي آثار قرق و غير قرق واقع در منطقه سبز كوه است چهارمحال و بختياري استفاده شده است. بررسي ساختار تغييرات مكاني متغير هاي مورد نظر از طريق محاسبه تابع آماري واريوگرام انجام شد.
نتايج نشان داد كه الگوي تغييرات مكاني متغيرهاي خاك به تاريخچه مديريت مرتع كاملا وابسته است. واريوگرام مواد آلي در منطقه چرا داراي ساختاري خطي و بدون دسترسي به واريانس آستانه با توجه به مقاياس مطالاعاتي بوده است. در حالي كه الگوي تغييرات مكاني اين متغير در نو احي قرق از ساختار قوي و داراي واريانس آستانه مشخص تبعيت ميكند . علاوه بر آن فسفر قابل دسترس در منطقه چرا فاقد هرگونه ساختار مكاني بود. واريوم گرام هاي ازت كل و پتاسيم قابل دسترس در هر دو ناحيه قرق و چراي مفرط تابع ساختار كوري است . بنابراين دامنه تغييرات در نواحي قرق تقريبا دو برابر ناحيه تحت چرا بوده است. نتايج حاصل از به كارگيري نظريه فراكتال نشان مي دهد كه ويژگي هاي خاك داراي خصيصه هاي فراكتالي بوده، بدين ترتيب كه آزمون تغييرات مكاني آنها با افزايش مقياس مطالعاتي اطلاعات با جزئيات بيشتري را آشكار مي سازد . هم چنين نتايج حاصل از محاسبه فراكتالي نشان مي دهد كه مقدار عددي بعد فراكتالي براي تمامي متغيرهاي مورد بررسي بزرگ و به عدد 2 نزديك است. در عين حال بعد فراكتالي براي فسفر و پتاسيم قابل دسترس در ناحيه چرا بزرگتر از ابعاد فراكتالي آنها در نواحي فرق است. هم چنين بعد فراكتالي ، كه با استفاده از واريوگرام محاسبه شد، مي تواند به عنوان شاخصي مناسب به منظور توصيف الگوي تغييرات مكانيكي يك متغير و پيچيدگي هاي موجود در آن به كار گرفته شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 101
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی