4 SID.ir | گروه بندي ژنتيكي تعدادي سويه ريزوبيومي بومي خاكهاي ايران با استفاده از تكنيكهاي S-23S IGS PCR-RFLP16 و پروفيل پلاسميدي

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

گروه بندي ژنتيكي تعدادي سويه ريزوبيومي بومي خاكهاي ايران با استفاده از تكنيكهاي S-23S IGS PCR-RFLP16 و پروفيل پلاسميدي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرج، دانشگاه تهران، دانشكده كشاورزي
 
چکیده: 

در بين پروكاريوتها مجموعه اي از باكتريهاي خاكزي كه اصطلاحا ريزوبيا ناميده مي شوند به لحاظ توانايي در ايجاد سيستم همزيستي تثبيت كننده نيتروژن مولكولي با گياهان خانواده لگوم حائز اهميت فراواني هستند. توالي بين ژنهايrRNA 16S  و rRNA 23S كه اصطلاحا 16S-23S IGS ناميده مي شود از نظر اندازه و توالي بسيار متفاوت بوده و ابزار مفيدي براي گروه بندي سويه هاي ريزوبيومي مي باشد. در اين مطالعه تعداد 52 سويه برتر ريزوبيومي كه بعنوان عوامل محرك رشد گياه (PGPR) شناخته شده اند، بطريق16S-23S IGS PCR-RFLP  و پروفيلپلاسميدي) روش اكهارت) گروه بندي شد. نتايج حاصل نشان مي دهد كه IGS سويه هاي ريزوبيومي مورد مطالعه از نظر اندازه بسيار متنوع (bp 1486-600) است. بعلاوه تعداد نسخه هاي IGS سويه هاي مختلف نيز يكسان نبوده و از يك تا سه نسخه متفاوت مي باشد. بر اساس روش مجموع 52 سويه ريزوبيومي در 46 گروه مختلف قرار گرفت كه افراد 11 گروه داراي 70 درصد تشابه بين سويه اي هستند. با استفاده از اين روش بجز 12 سويهي54 Bj و Bj 53 ، 28 Rlv و 27 Rlv ،24 Rlvو 23 Rlv ، 17 Rlp و 16 Rlp، 13 Sm و 12 Sm  و11 Sm  و 10 Sm، مابقي سويه ها (77 درصد) كاملا از يكديگر تفكيك شد. بنابراين روش مذكور بدليل سادگي و نيازهاي اندك آزمايشگاهي (نسبت به ساير روشهاي مولكولي) براحتي قابل انجام بوده و از كارآمدي و اطمينان بالايي نيز برخوردار است. گروه بندي مبتني بر پروفيل پلاسميدي سويه هاي مختلف ريزوبيومي مورد استفاده در اين تحقيق تا حدودي با نتايج حاصل از روش IGS PCR-RFLP هماهنگي دارد، بطور مثال سويه هاي54 Bj  و53 Bj ، سويه هاي 24 Rlv و 23 Rlv، همچنين سويه هاي 17 Rlp و 16 Rlp و سويه هاي 13 Sm  و12 Sm  و  11 Smدر هر دو روش بصورت كاملا مشابه در كنار يكديگر و درون گروههاي كلاستري جداگانه قرار گرفتند.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 99
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی