برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1381 , دوره  10 , شماره  41 ; از صفحه 45 تا صفحه 50 .
 
عنوان مقاله: 

كيفيت ميكروبي آب آشاميدني شهر زنجان در سال 1379

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی زنجان
 
چکیده: 

سابقه و هدف: آب يكي از ناقلان مهم عوامل بيماري زا مي باشد. از اين رو براي پيشگيري از انتقال بيماري ها، در تهيه و توزيع آب شهري، اقدامات مهمي چون تصفيه و ضدعفوني آب صورت مي گيرد. با توجه به اهميت موضوع و به منظور بررسي كيفيت ميكروبي آب آشاميدني شهر زنجان مطالعه حاضر در سال 1379 انجام شد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي طبق توصيه سازمان بهداشت جهاني براي اطمينان از بهداشتي بودن آب از شاخص هاي ميكروبي و كيفيت كلر زني استفاده شد. تعداد نمونه ها بر اساس توصيه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و نيز سازمان بهداشت جهاني يك نمونه براي هر ده هزار نفر به اضافه ده نمونه اضافي انتخاب شد. نمونه ها به روش آزمايش تخمير پنج لوله اي براي گروه كلي فرم ها، مورد بررسي قرار گرفتند. براي بررسي كلر باقي مانده از دي اتيل ـ پي ـ فنيلن دي آمين (DPD) با روش رنگ سنجي استفاده شد.
يافته ها: با آزمون ميكروبي در مراحل احتمالي و تاييدي به ترتيب 95 درصد و 98 درصد نمونه ها شرايط مطلوب بهداشتي را داشتند. از كل موارد كلرسنجي در 8/85 درصد موارد غلظت كلر باقي مانده در حدود 5/0تا 8/0ميلي گرم در ليتر (گستره استاندارد و توصيه ملي)، در 1.9 درصد موارد غلظت كلر باقي مانده صفر و در بقيه موارد غلظت كمتر يا بيشتر از حدود استاندارد بوده است. هم چنين دو عامل مهم در گندزدايي و بهداشت آب يعني كدورت و pH نيز اندازه گيري و حدود آن ها مطابق استاندارد يعني به ترتيب كمتر از يك واحد نفلومتري و 6 الي 8 بوده است.
نتيجه گيري و توصيه ها: كيفيت آب آشاميدني زنجان در حد مطلوب است ولي حضور كلي فرم حتي در مرحله احتمالي، اعلام خطري است كه بايد مورد پي گيري قرار گيرد. هماهنگي در امور نظارتي و تغيير در نوع كلر مصرفي مثلا استفاده از هيپو كلريت سديم به جاي هيپوكلريت كلسيم توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 150
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی