برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1385 , دوره  30 , شماره  4 ; از صفحه 347 تا صفحه 352 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر شير خشت بر كاهش زردي نوزادان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیمارستان طالقانی، بخش اطفال
 
چکیده: 

سابقه و هدف: زردي نوزادي يكي از شايع ترين مشكلات دوران نوزادي است. روش هاي متداول براي درمان زردي نوزادي عبارتند از نور درماني، دارو درماني و تعويض خون. در بعضي از كشورها براي كاهش زردي نوزادي از طب سنتي استفاده مي كنند. در طب سنتي ايران، از ماده اي به نام شير خشت، استخراج شده از گياهان جنس cotoneaster براي كاهش زردي نوزادان استفاده مي گردد. هدف از اين تحقيق بررسي اثر شير خشت بر زردي نوزادان بود.
روش بررسي: پس از تهيه شير خشت از يك گونه گياهي مشخص و پس از كنترل هاي كمي و كيفي ميكربي بر روي فرآورده حاصل، مطالعه باليني بر روي دو گروه 32 نفري از نوزادان دچار زردي فاقد بيماري زمينه اي انجام گرفت. به يك گروه 30 ميلي ليتر در روز (در سه نوبت) از محلولي كه حاوي 5 گرم شير خشت بود، همراه با نور درماني، و به گروه ديگر علاوه بر نوردرماني، 30 ميلي ليتر در روز (در سه نوبت) از محلول پلاسبو تجويز گرديد و بيلي روبين سرم قبل از درمان و سپس هر 12 ساعت يكبار اندازه گيري شد.
يافته ها: بعد از درمان، روند كاهش بيلي روبين توتال در گروه تجربي در مقايسه با گروه شاهد سريعتر بوده و تفاوت معني داري بين مقادير اندازه گيري شده در دو گروه در ساعت هاي
11.8±2.83) 12 در گروه شاهد در مقابل 13.94±2.8 در گروه كنترل، (p=0.001، ساعت 8.34±3.19) 24 در گروه كنترل در مقابل 11.66±2.33 در گروه شاهد، (p<0.001 و ساعت 3.9±2.48) 36 در گروه شاهد در مقابل 10.26±2.67 در گروه كنترل، (p<0.001 مشاهده شد. تعداد روزهاي بستري در گروه مورد مطالعه به مقدار معني داري از گروه شاهد كمتر بود 3.98±2) در گروه شاهد در مقابل 4.59±1.93 در گروه كنترل، (p<0.001.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه، مصرف شير خشت موجب كاهش سريعتر زردي نوزادي و نيز كاهش طول مدت بستري مي گردد. توصيه مي شود پس از مطالعات بيشتر در اين زمينه، فرآورده استاندارد آن تهيه و در درمان زردي نوزادان از آن استفاده شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 134 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی