برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1386 , دوره  17 , شماره  2 ; از صفحه 189 تا صفحه 198 .
 
عنوان مقاله: 

طراحي، ساخت و ارزيابي دستگاه حصيري ساز علوفه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

بيشترين تلفات در زمان برداشت محصول يونجه، مربوط به قسمت سودمند گياه يعني برگ آن است. هر اندازه که بتوان زمان قرار گرفتن محصول درو شده در مزرعه را کاهش داد، از ميزان تلفات محصول کاسته مي شود. روش خشک کردن علوفه با استفاده از تکنيک حصيري کردن شامل مراحلي چند از قبيل برش، رشته رشته کردن علوفه، فشار دادن و شکل دادن به علوفه رشته رشته شده، قرار دادن علوفه بر روي قلمه ها و بسته بندي مي باشد. در تحقيق حاضر ابتدا واحد پرس علوفه ساخته و سپس واحد نرم و رشته ساز علوفه به اين واحد الحاق و دستگاه کامل مورد ارزيابي قرار گرفت. بدين منظور، اثر دو عامل تغذيه علوفه به دستگاه و سرعت دوراني غلتک هاي فشار دهنده هر کدام در سه سطح روي مقدار رطوبت باقي مانده در توده علوفه، مقدار مصرف سوخت ويژه و تلفات مکانيکي علوفه در قالب يک طرح کاملا تصادفي در سه تکرار مورد بررسي قرار گرفت و از علوفه درو شده توسط دروگر شانه اي به عنوان تيمار شاهد استفاده شد. تجزيه واريانس اثر تيمارهاي مختلف عمل حصيرسازي علوفه بر روي مقدرا رطوبت باقي مانده در توده علوفه بيانگر اختلاف معني دار بين تيمارهاي مختلف و تيمار شاهد مي باشد. در مورد تلفات مکانيکي، تجزيه واريانس اثر تيمارهاي مختلف عمل حصيرسازي علوفه و تيمار شاهد نشان مي دهد که بين تيمارهاي مختلف عمل حصيرسازي علوفه و تيمار شاهد، اختلاف معني داري وجود ندارد. همچنين تجزيه واريانس تيمارهاي مختلف عمل حصيرسازي بيانگر آن است که عامل سرعت دوراني غلتک ها اثر معني داري بر روي مقدار رطوبت باقي مانده پس از گذشت مدت زمان معين از تيمار علوفه داشته ولي اثر عامل تغذيه معني دار نبوده است. ساير نتايج نشان مي دهد که به کارگيري دستگاه در سرعت دوراني کمتر اثر بيشتري روي کاهش رطوبت علوفه دارد. بيشترين تاثير عمل حصيرسازي علوفه روي کاهش رطوبت به کارگيري دستگاه با سرعت دوراني 85 دور در دقيقه و ميزان تغذيه 3 تن در ساعت بوده است. در مورد مصرف سوخت ويژه، نتايج نشان مي دهد که عامل ميزان تغذيه و سرعت دوراني غلتک ها اثر معني داري داشته اند. مقايسه سطوح مختلف عوامل حاکي از آن است که بهترين وضعيت از لحاظ مصرف سوخت ويژه، استفاده از دستگاه با حداکثر تغذيه و حداقل سرعت مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 95
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی