برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1385 , دوره  30 , شماره  4 ; از صفحه 285 تا صفحه 289 .
 
عنوان مقاله: 

آنتي بادي هاي تيروئيد در بيماران با سرطان ديفرانسيه تيروئيد در تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم
 
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به اهميت آنتي بادي هاي تيروئيد در پيگيري بيماران مبتلا به سرطان ديفرانسيه تيروئيد، اين مطالعه به منظور بررسي آنتي بادي هاي تيروئيد در تهران طراحي شد.
روش بررسي: در مطالعه اي مقطعي از 157 بيمار مبتلا به سرطان ديفرانسيه تيروئيد كه به يك مطب خصوصي و مركز راديوايزوتوپ بيمارستان شريعتي طي سال هاي 1379-1378 مراجعه نمودند و نيز به طور تصادفي اطلاعات مربوط به 434 داوطلب سالم از مطالعه تيروئيد تهران استخراج شد. در هر دو گروه آنتي تيروگلوبولين و آنتي پراكسيداز با كيت
RADIM ايتاليا اندازه گيري شده و مقادير سرمي بيشتر از 150 واحد در ميلي ليتر در مورد آنتي تيروگلوبولين و بيشتر از 100 واحد در ميلي ليتر در مورد آنتي پراكسيداز، به عنوان تيتر مثبت تلقي شد. در مرحله بعد گروه بيمار بسته به فاصله زماني نمونه گيري از آخرين مداخله (جراحي يا دريافت يد راديواكتيو) به 2 زير گروه قبل از شش ماه و بعد از 6 ماه تقسيم شدند. سطح سرمي و فراواني آنتي بادي ها در گروه بيمار و زير گروه هاي آن با گروه كنترل مقايسه شد.
يافته ها: ميانگين سطح سرمي آنتي تيروگلوبولين در گروه مورد
290±111 واحد در ميلي ليتر و در گروه شاهد 405±111 واحد در ميلي ليتر بود. ميانگين سطح سرمي آنتي پراكسيداز در گروه مورد 257±46 واحد در ميلي ليتر و در گروه شاهد 302±73 واحد در ميلي ليتر بود. آنتي تيروگلوبولين مثبت در 21 بيمار (%13.4) و در 65 نفر از گروه شاهد (15%) يافت شد (NS). فراواني آنتي پراكسيداز مثبت در گروه بيمار و گروه كنترل به ترتيب (%3.8) 6 و (%9.7) 42 نفـــر بــــود (P=0.02). فراواني موارد مثبت آنتي تيروگلوبولين بين گروه هاي زير 6 ماه و بالاي 6 ماه در گروه مورد از نظر آماري معني  دار بود (P=0.005). فراواني موارد مثبت آنتي پراكسيداز در گروه بعد از 6 ماه تفاوت معني داري با گروه كمتر از 6 ماه (P=0.028) و گروه كنترل (P=0.05) داشت.
نتيجه گيري: شيوع آنتي بادي هاي تيروئيد در اين مطالعه بيشتر از جمعيت عمومي نبود ولي شيوع اين آنتي بادي ها تا 6 ماه پس از مداخله درماني به طور معني داري بيشتر از زماني بود كه بعد از 6 ماه از آخرين مداخله نمونه گيري صورت گرفته بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 131
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی