برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1386 , دوره  20 , شماره  3 ; از صفحه 180 تا صفحه 189 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي توليد ترکيبات اندولي و فعاليت نيتروژنازي جدايه هاي بومي .Azospirillum spp هميار در نيشکرهاي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
 
چکیده: 

باکتريهاي Azospirillum spp. از ميکروارگانيسمهاي تثبيت کننده نيتروژن ملکولي مي باشند که از راه همياري با ريشه بسياري از گياهان مهم خانواده Gramineae از جمله نيشکر، سبب تحريک رشد اين گياهان مي شوند. با توجه به نقشي که اين باکتريها در افزايش رشد گياهان ميزبان دارند، در گروه باکتري هاي تحريک کننده رشد گياهان قرار مي گيرند. در اين پژوهش با استفاده از محيطهاي کشت غني کننده و اختصاصي دو گونه A. lipoferum و A. brasilens  از خاک ريز و سفر و نيز بافتهاي دروني ريشه چهار واريته اصلي نيشکر که در مزارع نيشکر خوزستان کشت مي شوند جداسازي و با استفاده از آزمونهاي مختلف ميکروبيولوژيکي شناسايي شدند. سپس جدايه هاي باکتريايي مذکور از لحاظ توليد ترکيبات اندولي پس از 24، 48 و 72 ساعت گرماگذاري و با استفاده از روش کالريمتري سالکووسکي با يکديگر مقايسه شدند. همچنين آزمون احياي استيلن جهت تعيين ميزان فعاليت سيستم آنزيمي نيتروژناز انجام شد. نتايج نشان داد که تمامي جدايه هاي .Azospirillum spp مورد بررسي، از لحاظ کيفي ترکيبات اندولي را توليد کردند. بيشترين ميزان توليد اين ترکيبات در کشت باکتري خارج از گياه، پس از 24 ساعت 48, 41.696 μg/ml ساعت به ميزان 49.187 μg/ml و 72 ساعت گرماگذاري به ميزان 48.233 μg/ml است. نتايج آزمون احياي استيلن نيز نشان مي دهد که بيشترين فعاليت نيتروژنازي مربوط به جدايه اي از A. lipoferum و به ميزان 21x105 nmolesC2H4/h/vial مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 95
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی