برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1382 , دوره  7 , شماره  4 ; از صفحه 71 تا صفحه 82 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين شاخص هاي انتخاب در ارقام ذرت (.Zea mays L) به منظور افزايش عملكرد دانه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

عملكرد صفتي كمي است و رسيدن به بهبند ژنتيكي در آن از طريق گزينش مستقيم ، وقت گير است. كاربرد شاخص هاي انتخاب مي تواند يكي از روش هاي موثر انتخاب غير مستقيم باشد. پژوهشي در سال زراعي 79-1378 روي 13 هيبريد ذرت در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار در دو ايستگاه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز واقع در كوشكك و باجگاه انجام گرفت. با نمونه برداري در مراحل طويل شدن ساقه، ظهور كامل گل تاچي ، شيري شدن دانه، خميري سخت و رسيدن فيزيكولوژيك، در نهايت 35 صفت اندازه گيري و محاسبه و هم چنين تجزيه واريانس و كوواريانس روي داده ها انجام شد. با كمك تجزيه عليت ، 12 صفت براي تشكيل شاخص هاي انتخابي گزينش شدند. در اين پژوهش در نوع شاخص انتخاب از نوع اپتيمم به كار برده شد. در هر نوع شاخص انتخاب، 28 تركيب مختلف از صفات به عنوان رابطه هاي خطي (مدل خطي چند متغيره) به كار برده و ضرايب مربوط به هركدام از صفات در اين تركيب ها محاسبه شد. ضرايب مربوط به هر كدام از شاخص ها با استفاده از b=p-1 Gaبه دست آمد كه b بردار ضرايب شاخص ، p-1 معكوس ماتريس واريانس - كوواريانس فنوتيپي ، G ماتريس واريانس - كوواريانس ژنوتيپي و aبردار ستوني وراثت صفات است. در شاخص انتخاب نوع اول ، وراثت پذيري صفات با علامت هاي يكسان به عنوان ارزش هاي اقتصادي در نظر گرفته شد . برترين شاخص انتخاب نوع اول ، شامل صفات عملكرد دانه و ميزان جذب و تحليل خالص در مرحله دوم نمونه برداري بود. در شاخص انتخاب نوع دوم به وراثت پذيري صفات به عنوان ارزش اقتصادي ، علامتي برابر با علامت ضريب هم بستگي ژنوتيپي صفات مذكور با عملكرد داده شد. در نهايت برترين شاخص انتخاب نوع دوم، شامل صفات عملكرد دانه و ميزان جذب و تحليل خالص در مرحله دوم نمونه برداري بود. هم بستگي برترين شاخص در هر دو نوع شاخص انتخاب با ارزش برابر با يك به دست آمد كه 14 درصد برتر از شاخص شماره يك كه شامل عملكرد تنها بود. ميباشد. در هر دو نوع شاخص انتخاب ، شاخص هاي فيزيولوژيك شامل ميزان جذب و تحليل خالص، سرعت رشد گياه زراعي و سرعت رشد نسبي گياه زراعي از جمله صفات بسيار مهم تشكيل دهنده شاخص برتر بودند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مدرسی، م.، و آساد، م.، و خردنام، م. (1382). تعیین شاخص های انتخاب در ارقام ذرت (.Zea mays L) به منظور افزایش عملکرد دانه. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), 7(4), 71-82. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=670Vancouver : کپی

مدرسی محمد، آساد محمدتقی، خردنام منوچهر. تعیین شاخص های انتخاب در ارقام ذرت (.Zea mays L) به منظور افزایش عملکرد دانه. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). 1382 [cited 2021June14];7(4):71-82. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=670IEEE : کپی

مدرسی، م.، آساد، م.، خردنام، م.، 1382. تعیین شاخص های انتخاب در ارقام ذرت (.Zea mays L) به منظور افزایش عملکرد دانه. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 7(4), pp.71-82. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=670. 

 
بازدید یکساله 88 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی