برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1386 , دوره  31 , شماره  3 ; از صفحه 177 تا صفحه 182 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي آزمايشگاهي اثر ضد ميكروبي هيپوكلريت سديم و كلرهگزيدين بعنوان شستشو دهنده كانال ريشه بر استرپتوكوك فوكاليس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مشهد، فلکه پارک، دانشکده دندانپزشکی، گروه اندودانتیکس
 
چکیده: 

مقدمه: اكثر درمانهاي ريشه با موفقيت بالايي همراهند و تنها درصد كمي از آنها ممكن است با شكست روبرو شوند كه اين شكست اغلب به دليل حذف ناكامل مواد نكروتيك و عفوني از سيستم كانال ريشه مي باشد كه مرتبط است با آناتومي پيچيده كانال و نواحي خاص كه طي آماده سازي مكانيكي، در دسترس نيستند. در نتيجه استفاده از مواد شستشو دهنده و داروهاي داخل كانال كه بصورت شيميايي به حذف مواد نكروتيك و باكتريها كمك مي كنند توصيه شده است. هدف از اين مطالعه مقايسه اثر شستشو دهنده هاي NaClO (%1، %2.5، %5.25)، كلرهگزيدين و نرمال سالين در از بين بردن استرپتوكوك فوكاليس بعنوان يك گونه باكتريايي مقاوم به درمان ريشه است.
مواد و روش ها: جهت اين مطالعه تجربي آزمايشگاهي تعداد
50 دندان تك كانال كشيده شده انساني انتخاب كرديم. در تمامي دندانها، حفره دسترسي تهيه و آنها را بطور تصادفي به پنج گروه مساوي تقسيم كرديم. قبل از شروع كار دندانها در اتوكلاو استريل شدند. سپس گونه ميكروبي استرپتوكوك فوكاليس داخل كانالها تزريق شد و 36 ساعت در دماي 37 درجه سانتيگراد داخل انكوباتور قرار داديم. پس از اينكه باكتريها در داخل كانال رشد كردند، ابتدا از هر يك از كانالها كشت تهيه و سپس پاك سازي كانال روي تمام دندانها انجام شد. زمان و روش آماده سازي كانال در دندانها ثابت بود، ولي شستشوي كانال بين مراحل آماده سازي در گروه 1 با نرمال سالين، گروه 2 با كلرهگزيدين، گروه 3 با NaClO %2.5، گروه 4 با NaClO %1 و گروه 5 با NaClO %5.25 انجام شد. پس از اتمام پاكسازي كانال، دوباره از كانالها كشت گرفتيم و در انتها تعداد كلونيهاي رشد كرده در محيط كشت را قبل و بعد از انجام كار با هم مقايسه كرديم. داده ها توسط آناليز واريانس يك طرفه تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد كه اختلاف معني داري بين محلولهاي شستشو دهنده هيپوكلريت سديم
2.5 و %5.25 با ديگر محلولها در كاهش ميزان باكتريهاي كانال، بدنبال آماده سازي كانال، وجود داشت و NaClO (%5.25 و %2.5) نسبت به محلولهاي ديگر موثرتر بودند و هيپوكلريت سديم %1، نرمال سالين و كلرهگزيدين اختلافي با يكديگر نداشتند.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج مطالعه حاضر، نرمال سالين را در مواردي كه محدوديتهايي در بكارگيري
NaClO داريم مي توان بعنوان يك انتخاب سالم در نظر گرفت ولي بهتر است در مواجهه با دندانهاي نكروزه جهت حذف بهتر ميكروارگانيسم، NaClO جايگزين نرمال سالين گردد كه در اين صورت رقت %2.5 توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 195
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی