برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1385 , دوره  4 , شماره  1 ; از صفحه 1 تا صفحه 9 .
 
عنوان مقاله: 

جداسازي اسپرمهاي انساني حامل کروموزوم X و Y به وسيله شيب غلظت Puresperm و ارزيابي آن به روش هيبريدکردن در جا با استفاده از مواد فلورسنت (FISH)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، پژوهشکده رویان، گروه ژنتیک ناباروری
 
چکیده: 

هدف: ارزيابي شيب غلظت ناپيوسته Puresperm در جداسازي اسپرمهاي انساني بر اساس كرموزوم جنسي به روش دو رگ گيري فلورسانس درجاFISH) Fluorescent in Situ by Hybridization ).
مواد و روشها: نمونه مايع مني از سه نفر بااسپرموگرام طبيعي از مراجعه كنندگان به پژوهشکده رويان انتخاب شد. هر نمونه به دو بخش تقسيم شد، بخشي از آن (كنترل) با با فرفسفات شسته شد و بخش ديگر براي عبور از شيب غلظت 8 لايه اي از غلظت 35 درصد تا 84 درصد (با اختلاف 7 درصد بين لايه هاي متوالي) آماده شد. بعد از سانتريفيوژ اسپرم از بالاترين و پايين ترين لايه جدا و بر روي اسلايد تثبيت شده و دو رگ گيري در جا با استفاده از پروبهاي خاص كرموزومهاي X و Y انجام گرفت. پروب به نواحي ماهواره اي آلفا بر روي سانترومركروموزوم X يا Y متصل مي شود.
بيش از 1000 اسپرم براي هر نمونه شمارش و بر حسب وجود سيگنالهاي نارنجي و سبز که به ترتيب معرف اسپرمهاي حامل كروموزوم هاي X و Y است، طبقه بندي شدند. درصد اسپرمهاي حامل كروموزوم هاي X و Y در گروه كنترل و نمونه هاي عبور يافته از شيب غلظت Puresperm با آزمون مجذور کاي (Chi Square) مقايسه آماري شدند.
يافته ها: اختلاف معني داري در نسبت اسپرمهاي حامل X وY  بعد از جداسازي در لايه 84 درصد نسبت به گروه كنترل مشاهده نشد. تفاوت درصد اسپرمهاي حامل كروموزوم X و Y در لايه 35 درصد نسبت به لايه 84 درصد و گروه كنترل معني دار بود (به ترتيب P=0.001 و P=0.006) و درصد اسپرم حامل کروموزوم X در لايه 84 درصد اندکي افزايش يافته بود.
نتيجه گيري: اگر چه اسپرمهاي حامل كروموزوم Y در لايه 35 درصد به شکل معني داري بيش از کنترل و لايه 84 درصد است اما هنوز نمي توان گفت كه روش جداسازي اسپرمهاي انساني حامل كروموزوم X و Y توسط شيب غلظت Puresperm روش مناسبي در كلينيك است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

گورابی، ح.، و آل احمد، ف.، و زینلی، ب.، و کاظمی آشتیانی، س.، و بهاروند، ح. (1385). جداسازی اسپرمهای انسانی حامل کروموزوم X و Y به وسیله شیب غلظت Puresperm و ارزیابی آن به روش هیبریدکردن در جا با استفاده از مواد فلورسنت (FISH). (علوم تشریح ایران) Anatomical sciences journal, 4(1), 1-9. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66894Vancouver : کپی

گورابی حمید، آل احمد فاطمه، زینلی بهمن، کاظمی آشتیانی سعید، بهاروند حسین. جداسازی اسپرمهای انسانی حامل کروموزوم X و Y به وسیله شیب غلظت Puresperm و ارزیابی آن به روش هیبریدکردن در جا با استفاده از مواد فلورسنت (FISH). (علوم تشریح ایران) Anatomical sciences journal. 1385 [cited 2021July29];4(1):1-9. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66894IEEE : کپی

گورابی، ح.، آل احمد، ف.، زینلی، ب.، کاظمی آشتیانی، س.، بهاروند، ح.، 1385. جداسازی اسپرمهای انسانی حامل کروموزوم X و Y به وسیله شیب غلظت Puresperm و ارزیابی آن به روش هیبریدکردن در جا با استفاده از مواد فلورسنت (FISH). (علوم تشریح ایران) Anatomical sciences journal, [online] 4(1), pp.1-9. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66894. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 687 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی