برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1385 , دوره  4 , شماره  1 ; از صفحه 11 تا صفحه 17 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر فاکتور مهار کننده لوسمي در غلظت هاي متفاوت بر حرکت و بقاي اسپرمهاي مردان نابارور مبتلا به آستنواسپرمي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، گروه علوم تشریح
 
چکیده: 

هدف: بررسي اثر غلظتهاي متفاوت فاکتور مهار کننده لوسمي انساني بر حرکت و بقاي اسپرمهاي کم تحرک افراد نابارور مبتلا به آستنواسپرمي.
مواد و روشها: در اين تحقيق كه به روش تجربي انجام شده 15 مرد نابارور مبتلا به آستنواسپرمي که بر اساس معيارهاي سازمان بهداشت جهاني شناخته شده اند جمع آوري شد.اسپرمهاي اين افراد پس از آماده سازي در قطرات محيط کشت.
 Ham's F10+FCS%10 بدون فاکتور مهار کننده لوسمي و با غلظتهاي 3، 5، 10 و 50 نانوگرم در ميلي ليتر گذاشته شدند. حرکت اسپرمها طي زمانهاي 6، 24 و 48 ساعت پس از کشت ارزيابي و همچنين بقاي اسپرمها بر اساس آزمون HOS ارزيابي شدند. اطلاعات حاصل با استفاده از آزمون ANOVA توسط نرم افزار SPSS آناليز شدند.
يافته ها: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که فاکتور مهار کننده لوسمي در غلظتهاي متفاوت در مدت 6 ساعت کشت بر حرکت رو به جلوي اسپرمها و بقاي آنها تاثير معني داري ندارد اما پس از 24 ساعت مشاهده شد که در محيط کشت با غلظت 10ng/ml فاکتور مهار کننده لوسمي حرکت و بقاي اسپرمها را به طور معني داري بهبود مي دهد (P<0.05).
تحرک رو به جلو و قابليت حيات اسپرمها نيز در مدت 48 ساعت در غلظت 50ng/ml به طور معني داري بهبود مي يابد (P<0.05).
نتيجه گيري: فاکتور مهار کننده لوسمي مي تواند با غلظتهاي معين و طي مدت زمان کشت معين حرکت و بقاي اسپرمهاي کم تحرک مردان نابارور مبتلا به آستنواسپرمي را بهبود بخشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 102
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی