برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بين اعتماد به نفس و خود کارآمدي با رفتارهاي بهداشتي در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد (1384)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران
 
چکیده: 

زمينه: رفتارهاي بهداشتي فعاليت هايي هستند که صرف نظر از وضعيت سلامت واقعي يا مشاهده شده توسط فرد با هدف حفظ، حمايت و ارتقا سلامت انجام مي شود. شواهدي مبني بر ارتباط مستقيم بين سطح انجام رفتارهاي بهداشتي و انگيزش تحصيلي و نيز پيشرفت تحصيلي دانشجويان و دانش آموزان وجود دارد.
هدف: اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط رفتارهاي بهداشتي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي و ارتباط آن با اعتماد به نفس و خودکارآمدي آنان انجام شد.
روش کار: در اين مطالعه همبستگي، نمونه پژوهش 309 نفر دانشجو بود که به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي از مقاطع مختلف انتخاب شدند. داده ها توسط پرسشنامه اي که روايي آن از طريق نظر سنجي از متخصصين و پايايي ثبات دروني آن با محاسبه ضريب آلفا کرونباخ (در بخش اعتماد به نفس 78/0، خود کارآمدي 87/0 و رفتارهاي مربوط به سلامت 74/0) مورد تاييد قرار گرفته بود، جمع آوري گرديد.
يافته ها: طبق نتايج پژوهش، دانشجويان در مجموع 7/60 درصد نمره اعتماد به نفس، 3/62 درصد نمره خودکارآمدي و 8/74 درصد نمره رفتارهاي بهداشتي را کسب کردند.  بين رفتارهاي بهداشتي با اعتماد به نفس و خودکارآمدي ارتباط معني دار آماري وجود داشت) به ترتيب r=0.14, p=0.013 وR=0.31, p=0.0001 ). در آناليز رگرسيون مشخص شد که سن، جنس، بعد خانوار، اعتماد به نفس، خودکارآمدي و تحصيلات والدين در مجموع 9/15 درصد واريانس رفتارهاي بهداشتي را توضيح مي دهد که در بين اين متغيرها اثر خودکارآمدي بر روي رفتارهاي بهداشتي بيش از ساير متغيرها بود.
نتيجه گيري: به طور کلي، رفتارهاي بهداشتي دانشجويان نسبتا مطلوب اما رفتارهاي بهداشتي مربوط به تحرک و فعاليت فيزيکي، ضعيف بود. نتايج اين بررسي رابطه بين اعتماد به نفس و خودکارآمدي با رفتارهاي بهداشتي را تاييد مي کند. با توجه به همبستگي اعتماد به نفس و خودکارآمدي با رفتارهاي بهداشتي دانشجويان و نقش اين متغييرها در پيشرفت تحصيلي دانشجويان بايد با برنامه ريزي، ارتقا اعتماد به نفس و خودکارآمدي و رفتارهاي بهداشتي دانشجويان مد نظر قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مظلومی محمودآباد، س.، و مهری، ع.، و مروتی شریف ‌آباد، م. (1385). ارتباط بین اعتماد به نفس و خود کارآمدی با رفتارهای بهداشتی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (1384). گام های توسعه در آموزش پزشکی (STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION), 3(2), 111-117. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66865Vancouver : کپی

مظلومی محمودآباد سیدسعید، مهری علی، مروتی شریف ‌آباد محمدعلی. ارتباط بین اعتماد به نفس و خود کارآمدی با رفتارهای بهداشتی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (1384). گام های توسعه در آموزش پزشکی (STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION). 1385 [cited 2021July26];3(2):111-117. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66865IEEE : کپی

مظلومی محمودآباد، س.، مهری، ع.، مروتی شریف ‌آباد، م.، 1385. ارتباط بین اعتماد به نفس و خود کارآمدی با رفتارهای بهداشتی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد (1384). گام های توسعه در آموزش پزشکی (STRIDES IN DEVELOPMENT OF MEDICAL EDUCATION), [online] 3(2), pp.111-117. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66865. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 851 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی