برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

شکاف کيفيت خدمات آموزشي از ديدگاه دانشجويان در دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران
 
چکیده: 

زمينه: آموزش عالي به سرعت در حال رشد است و هر روز بيشتر با فرآيندهاي جهاني شدن مواجه مي شود. کيفيت خدمات آموزشي با تاکيد بر رضايت دانشجويان اخيرا از اهميت زيادي برخوردار شده است.
هدف: اين مطالعه با هدف تعيين شکاف کيفيت خدمات آموزشي از ديدگاه دانشجويان در دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان صورت گرفت.
روش كار: در اين مطالعه مقطعي، نمونه پژوهش 300 نفر از دانشجويان بودند که به صورت تصادفي انتخاب شدند. جمع آوري داده ها توسط پرسشنامه صورت گرفت. اين پرسشنامه داراي پنج بعد کيفيت خدمت شامل تضمين، پاسخگويي، همدلي، اطمينان و ملموس است. با استفاده از اين پرسشنامه درک دانشجويان از وضع موجود و انتظار آنها از وضع مطلوب کيفيت خدمات آموزشي تعيين شد و با تفاضل نمرات درک و انتظار دانشجويان، شکاف کيفيت خدمات آموزشي در ابعاد مختلف به دست آمد.
يافته ها: نتايج نشان داد که بر اساس نظرات دانشجويان در هر پنج بعد خدمت و تمام عبارات مربوط به هر بعد شکاف کيفيت وجود دارد. بيشترين شکاف کيفيت در بعد پاسخگويي (1.14-) مشاهده شد و بعد از آن به ترتيب ابعاد همدلي (95/0-)، تضمين (89/0-)، ملموس (84/0-) و اطمينان (71/0-) قرار داشتند. تفاوت مشاهده شده بين شکاف کيفيت در ابعاد مختلف خدمات آموزشي از نظر آماري معني دار بود (P=0.0001).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج، انتظارات دانشجويان فراتر از درک آنها از وضعيت موجود است و در هيچکدام از ابعاد، خدمت انتظارات آنها برآورده نشده است. لذا در برنامه ريزي جهت ارتقاي کيفيت خدمات آموزشي بايد در راستاي برآورده نمودن انتظارات دانشجويان تلاش نمود و ابعادي که بيشترين شکاف را دارند در اولويت قرار گيرند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 377 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی