برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1386 , دوره  12 , شماره  2 ; از صفحه 127 تا صفحه 137 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه دو روش رنگ ‌سنجي ‏‎ MTTو تريپان بلو در تعيين ‏سيتوتوكسيسيتي كال پروتكتين برسلول هاي سرطاني معده انسان ‏در شرايط آزمايشگاهي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بانک سلولی ایران، انستیتو پاستور ایران
 
چکیده: 

هدف: سنجش ميزان بقا و تكثير سلولي در تعيين ميزان اثر داروهاي ضدسرطاني بر روي سلول ها امري مهم به نظر مي رسد كه در اين خصوص روشهاي متعددي استاندارد شده است. كال پروتكتين متالوپروتئيني است كه در سيتوزول نوتروفيل، ماكروفاژ، لنفوسيت، مونوسيت و سلولهاي اجدادي ماكروفاژها وجود دارد و اثر مهاري آن در برخي سرطان ها گزارش شده است و نشان داده شده كه كال پروتكتين مي تواند به عنوان يك عامل درماني در سرطان مطرح باشد. كال پروتكتين داراي نقش هاي ضدباكتري، ضد قارچ، تعديل كننده ايمني وخواص ضدتكثير و شيموتاكتيك مي باشد. در اين مطالعه دو روش رنگ سنجي MTT و تريپان بلو در تعيين سيتوتوكسيسيتي كال پروتكتين برسلول هاي سرطاني معده انسان در شرايط آزمايشگاهي مقايسه شده است.
روش بررسي: كال پروتكتين از سلول هاي نوتروفيل انسان با روشهاي كروماتوگرافي تخليص شد. در اين مطالعه از رده سلولي سرطان معده (AGS) در محيط كشت RPMI، حاوي 10% FBS استفاده شده است. تعداد سلول هاي مورد مطالعه در اين آزمايش حدود 10000 سلول بوده است كه در حضور غلظتهاي مختلف 25، 50، 100، 200 و µg/ml 400 از كال پروتكتين در فواصل زماني 24، 48 و 72 ساعت انكوبه شده اند. جهت بررسي اثر مهاري كال پروتكتين بر رشد سلول از دو روش رنگ سنجي MTT assay و تريپان بلو (trypan blue) استفاده شده است.
يافته ها: نتايج حاصل از بررسي اثر كال پروتكتين بر ميزان مرگ و مير سلولهاي AGS نشان داد كه همبستگي معني داري بين دو روش MTT و تريپان بلو وجود دارد (01/0<P) به طوري كه LC50 اين دارو در همه فواصل زماني انكوباسيون در روش MTT پايين تر از تريپان بلو مي باشد. LC50 كال پروتكتين بر سلول هاي AGS در روش رنگ سنجي تريپان بلو در فواصل زماني 24، 48 و 72 ساعت به ترتيب 8/141، 71 و µg/ml ۳۳/۲۹ و در روش MTT ۹۶/۷۸، ۳۸/۶۶ و µg/ml ۹/۸۶ بود. بعلاوه همبستگي (correlation) بين نتايج بدست آمده در دو روش رنگ سنجي در فواصل زماني مختلف، خطي، مثبت و معني دار محاسبه شد (p<0.01 تا p<0.001).
نتيجه گيري: نتايج حاصل از دو نوع روش مطالعه توكسيسيتي كال پروتكتين بر سلول هاي سرطاني معده هماهنگ بوده ولي روش MTT از حساسيت بالاتري برخوردار مي باشد و با توجه به اجراي آسانتر در روش MTT مي توان اين روش را مناسب، دقيق و سريع معرفي كرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شکرگزار، م.، و زالی، ح.، و رضایی طاویرانی، م.، و امان زاده، ا. (1386). مقایسه دو روش رنگ ‌سنجی MTTو تریپان بلو در تعیین ‏سیتوتوکسیسیتی کال پروتکتین برسلول های سرطانی معده انسان ‏در شرایط آزمایشگاهی. مجله پزشکی کوثر, 12(2), 127-137. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66728Vancouver : کپی

شکرگزار محمدعلی، زالی حکیمه، رضایی طاویرانی مصطفی، امان زاده امیر. مقایسه دو روش رنگ ‌سنجی MTTو تریپان بلو در تعیین ‏سیتوتوکسیسیتی کال پروتکتین برسلول های سرطانی معده انسان ‏در شرایط آزمایشگاهی. مجله پزشکی کوثر. 1386 [cited 2021July27];12(2):127-137. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66728IEEE : کپی

شکرگزار، م.، زالی، ح.، رضایی طاویرانی، م.، امان زاده، ا.، 1386. مقایسه دو روش رنگ ‌سنجی MTTو تریپان بلو در تعیین ‏سیتوتوکسیسیتی کال پروتکتین برسلول های سرطانی معده انسان ‏در شرایط آزمایشگاهی. مجله پزشکی کوثر, [online] 12(2), pp.127-137. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66728. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1476 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی