برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1386 , دوره  14 , شماره  58 ; از صفحه 24 تا صفحه 31 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه سطح سرمي فنوباربيتال و فني توئين بين كودكان مبتلا به صرع پايدار و صرع پايدار مقاوم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیمارستان کودکان تبریز
 
چکیده: 

زمينه و هدف: به علت تغييرات زياد كينتيك داروهاي ضد تشنج در كودكان، قضاوت در مورد كارآيي فنوباربيتال و فني توئين وريدي در درمان صرع پايدار مقاوم، نيازمند تعيين سطح خوني داروهاي مزبور مي باشد. علت انجام اين مطالعه، تعيين و مقايسه سطوح سرمي فنوباربيتال و فني توئين به عنوان دو داروي مهم و شايع به كار رفته در خط اول درمان كودكان مبتلا به صرع پايدار و صرع پايدار مقاوم مي باشد.
روش بررسي: سطح سرمي فني توئين و فنوباربيتال در 20 كودك (1 ماهه تا 12 ساله) مبتلا به صرع پايدار مقاوم (كانديد براي دريافت ميدازولام) با 20 كودك مبتلا به صرع پايدار مراجعه كننده به بخش اورژانس بيمارستان كودكان دانشكده پزشكي تبريز كه از نظر سن، جنس، اتيولوژي، شكل تشنج و مصرف داروهاي تشنجي قبلي با يكديگر جور شده بودند، مقايسه گرديد.
يافته ها: در بيماران مبتلا به صرع پايدار و صرع پايدار مقاوم ميانگين سطح سرمي فنوباربيتال به ترتيب 7/12 ± 03/28 و 78/20 ± 22/37 ميكروگرم به ازاي هر ميلي ليتر و سطح سرمي فني توئين به ترتيب 80/16 ± 38/30 و 81/14 ± 42/31 ميكروگرم به ازاي هر ميلي ليتر اندازه گيري شد. اختلاف معني داري بين ميانگين سطح سرمي فنوباربيتال (
P=0.1) و فني توئين (P=0.8) در دو گروه فوق وجود نداشت. ارتباط معني داري بين سطح خوني فنوباربيتال با افزايش سن در گروه صرع پايدار (1/0 =P) و گروه صرع پايدار مقاوم (P=0.8) مشاهده نگرديد. برخلاف آن افزايش سطح خوني فني توئين با افزايش سن در گروه صرع پايدار (P=0.004) و گروه صرع پايدار مقاوم (P=0.1) همراه بود. سطح خوني داروها در هر دو گروه در محدوده درماني بود.
نتيجه گيري: تغييرات بالاي فارماكوكينتيك داروهاي ضد تشنج در كودكان تفاوتي در سطح خوني داروهاي فني توئين و فنوباربيتال وريدي در دو گروه صرع پايدار و صرع پايدار مقاوم ايجاد نمي كند و مقاوم شدن صرع پايدار شايد به دليل ماهيت بيماري يا ساير علل ناشناخته است كه جهت شناخت آن ها مطالعات ديگري پيشنهاد مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 145 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی