برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ميزان رضايت بيماران بستري شده از نحوه ارائه خدمات درماني در بيمارستان شهيد بهشتي و يحيي نژاد بابل (1384)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بابل، دانشگاه علوم پزشکی، گروه پزشکی اجتماعی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: در برنامه ريزي خدمات بيمارستاني، تامين رضايت بيماران نشان از كيفيت ارايه خدمات مي باشد. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان رضايت بيماران بستري شده از خدمات ارايه شده در دو مركز آموزشي- درماني شهر بابل مي باشد.
مواد و روشها: اين بررسي به صورت مقطعي بر روي 615 نفر از بيماران بستري شده در بيمارستان هاي شهيد بهشتي و يحيي نژاد بابل در سال 1384 انجام گرفت. اطلاعات طي پرسشنامه مدون از طريق مصاحبه با بيماران جمع آوري گرديد. اطلاعات از وضعيت رضايت شامل 21 سوال از خدمات ارايه شده در بخش پذيرش، خدمات پرستاري، پزشكي، پيراپزشكي، تغذيه اي و خدمات محيطي بود. اطلاعات از وضعيت رضايت در مقياس ليكرت (خيلي كم، كم، زياد، خيلي زياد) جمع آوري گرديد.
يافته ها: ميانگين (± انحراف معيار) سن بيماران مورد مطالعه
44±18.5 سال بود و 50.9 درصد بيماران زن بودند. ميزان رضايت كلي بيماران 93.6 درصد برآورد گرديد. از نظر خدمات پرستاري بيش از 90 درصد بيماران رضايت زياد يا خيلي زياد داشتند. از نظر خدمات مربوط به پزشك 94% داراي رضايت (زياد يا خيلي زياد) بودند. ميزان رضايت بيماران از خدمات آزمايشگاهي و تصويربرداري نيز بيش از 90 درصد بود. ميزان رضايت از خدمات عمومي بيمارستان از سطح پايين تري نسبت به خدمات پزشكي و پرستاري برخودار بود. تقريبا يك سوم بيماران نسبت به خدمات عمومي رضايت در حد كم و خيلي كم داشتند. اختلاف آماري معني داري بين دو جنس در ميزان رضايت از خدمات بيمارستاني وجود نداشت. بيماران كمتر از 30 سال و بيماران با سطح سواد بالاتر بطور معني داري از ميزان رضايت پايين تري برخوردار بودند.
بحث و نتيجه گيري: گرچه ميزان رضايت بيماران در مورد خدمات پرستاري، پزشكي و پيراپزشكي در حد نسبتا مطلوبي قرار دارد، ولي ميزان رضايت از خدمات عمومي نظير خدمات تغذيه اي و سرويس هاي خدماتي در حد پايين تري بود. ضرورت بازنگري در شيوه مديريت بيمارستان براي جبران چنين افت كمي در ميزان رضايت بيماران در حيطه سرويس هاي خدماتي امري ضروري است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حاجیان، ک. (1386). میزان رضایت بیماران بستری شده از نحوه ارائه خدمات درمانی در بیمارستان شهید بهشتی و یحیی نژاد بابل (1384). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل, 9(2 (پی در پی 37)), 51-60. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66630Vancouver : کپی

حاجیان کریم اله. میزان رضایت بیماران بستری شده از نحوه ارائه خدمات درمانی در بیمارستان شهید بهشتی و یحیی نژاد بابل (1384). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل. 1386 [cited 2021July25];9(2 (پی در پی 37)):51-60. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66630IEEE : کپی

حاجیان، ک.، 1386. میزان رضایت بیماران بستری شده از نحوه ارائه خدمات درمانی در بیمارستان شهید بهشتی و یحیی نژاد بابل (1384). مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل, [online] 9(2 (پی در پی 37)), pp.51-60. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66630. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 217 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی