برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ميزان اضطراب و عوامل مرتبط با آن در محيط باليني در دانشجويان اتاق عمل و هوشبري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

زمينه و هدف: مواجهه با اضطراب سابقه اي به قدمت تاريخ حيات انسان دارد و اضطراب شديد مي تواند آثار و عوارض جدي را به دنبال داشته باشد از آنجايي که دروس کارآموزي در رشته هاي اتاق عمل و هوشبري مي توانند براي دانشجويان اضطراب آور باشند، اين مطالعه با هدف تعيين ميزان اضطراب و عوامل مرتبط با آن در محيط باليني در دانشجويان اتاق عمل و هوشبري انجام پذيرفت.
روش و ابزار: اين مطالعه يک پژوهش توصيفي تحليلي مي باشد که بر روي 84 نفر از دانشجويان اتاق عمل و هوشبري آموزشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي ياسوج در سال 1383 انجام شده است نمونه پژوهش همان جامعه پژوهش است. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي سه بخشي شامل، اطلاعات دموگرافيک، اضطراب هاميلتون و عوامل اضطراب آور در سه حيطه مربي، دانشجو و محيط اتاق عمل بود داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS و روش هاي توصيفي و استنباطي آناليز گرديد.
نتايج: يافته ها نشان داد که 40 درصد از دانشجويان بدون اضطراب، 43 درصد اضطراب خفيف و 18 درصد اضطراب شديد داشتند. عوامل مربوط به محيط باليني در 75 درصد، عوامل مربوط به مربي در 58.3 درصد و عوامل مربوط به دانشجو در 58.3 درصد نمونه هاي پژوهش اضطراب ايجاد مي کرد. يافته هاي ديگر نشان داد که بين اضطراب و عوامل مرتبط با سن، جنس، رشته، ترم، معدل، وضعيت تاهل، محل سکونت، رضايت از رشته تحصيلي و آگاهي از رشته تحصيلي قبل از انتخاب آن اختلاف معني دار آماري وجود نداشت.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان مي دهد که مهمترين عوامل موثر بر اضطراب دانشجويان به ترتيب محيط باليني و مربي مي باشدکه مي توان با آموزش مربيان نه تنها اضطراب مربوط به محيط باليني را کاهش دهد، بلکه اضطراب ناشي از رفتار مربيان را نيز به حداقل ممکن رساند و در نتيجه يادگيري و کارآيي دانشجويان را افزايش داد.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

کریمی، ز.، و زندی قشقایی، ک.، و ملازم، ز.، و کامکار، ع.، و غفاریان شیرازی، ح. (1384). میزان اضطراب و عوامل مرتبط با آن در محیط بالینی در دانشجویان اتاق عمل و هوشبری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 5(پیوست 14(ویژه نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی)), 0-0. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66629Vancouver : کپی

کریمی زهره، زندی قشقایی کرامت اله، ملازم زهرا، کامکار علی، غفاریان شیرازی حمیدرضا. میزان اضطراب و عوامل مرتبط با آن در محیط بالینی در دانشجویان اتاق عمل و هوشبری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 1384 [cited 2021August02];5(پیوست 14(ویژه نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی)):0-0. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66629IEEE : کپی

کریمی، ز.، زندی قشقایی، ک.، ملازم، ز.، کامکار، ع.، غفاریان شیرازی، ح.، 1384. میزان اضطراب و عوامل مرتبط با آن در محیط بالینی در دانشجویان اتاق عمل و هوشبری. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, [online] 5(پیوست 14(ویژه نامه هفتمین همایش کشوری آموزش پزشکی)), pp.0-0. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66629. 

 
بازدید یکساله 559 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی