برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1386 , دوره  25 , شماره  85 ; از صفحه 95 تا صفحه 104 .
 
عنوان مقاله: 

آيا کمبود ويتامين D در کودکان 6 ساله شهر اصفهان شايع است؟

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 
چکیده: 

مقدمه: وضعيت ويتامين D در کشورهاي مختلف به دليل عوامل محيطي مانند رژيم غذايي، آلودگي هوا، ميزان دريافت نور آفتاب، پوشش فرد، طول و عرض جغرافيايي محل زندگي، فصل و طول مدت روز بسيار متفاوت است. در کشورهاي آسيايي، کمبود ويتامين D شيوع بالايي داشته است. به دليل مشخص نبودن وضعيت کودکان ايران، مطالعه حاضر به بررسي وضعيت ويتامين D در کودکان سالم 7-6 ساله شهر اصفهان و نيز بررسي ميزان ويتامين دريافتي اين گروه، از راه تماس با آفتاب و رژيم غذايي، پرداخت.
روش ها: اين مطالعه مقطعي در تابستان سال 1385 روي 513 کودک سالم 7-6 ساله شهر اصفهان انجام شد. ميزان ويتامين
D از راه مواد غذايي و ميزان تماس با نور آفتاب با استفاده از پرسشنامه ها ي تکميل شده توسط والدين محاسبه شد. ميزان 25 هيدروکسي ويتامين D و هورمون پاراتيروييد (PTH) سرم نيز اندازه گيري شد. داده ها با استفاده از آزمون هاي t-student، مجذور کاي و همبستگي (پيرسون) رگرسيون چندگانه آناليز شد. مقادير ويتامين D کم تر از 20ng/ml و 10 به ترتيب به عنوان کمبود خفيف و شديد در نظر گرفته شد. به دليل عدم وجود تعريف يکسان براي سطح کمبود ويتامين D در جمعيت هاي مختلف، به وسيله ي منحني ROC نقطه cut-off براي جمعيت مورد بررسي محاسبه شد.
يافته ها: نقطه
cut-off معادل 33ng/ml محاسبه شد. در 3% افراد کمبود خفيف ويتامين D ديده شد و سطح ويتامين D در 26% افراد مورد مطالعه کم تر از 33ng/ml بود. ميانگين ميزان مواجهه با آفتاب 44±29 دقيقه در روز (180±4.29) و ميزان تماس کودک با آفتاب و نيز ميزان دريافت ويتامين D از راه غذا بر سطح 25 هيدروکسي ويتامين D سرم موثر بود (به ترتيب b=0.28، P<0.001 و b=0.13، P<0.002).
نتيجه گيري: مطالعه حاضر تاييدکننده مطالعات پيشين در نوجوانان و بزرگسالان ايراني و نشان دهنده وضعيت نامطلوب ويتامين D کودکان بود و با توجه به زمان آن (ماه هاي با تابش کافي نور آفتاب)، پيشنهاد مي شود بررسي بيشتر براي يافتن علل کمبود ويتامين D و پيشگيري و درمان آن با مکمل هاي ويتاميني انجام شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 197 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی