برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه آلکسي تيميا با سبک هاي ابراز هيجان و سلامت عمومي در دانشجويان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، تهران، خیابان مفتح، دانشگاه تربیت معلم
 
چکیده: 

هدف: در اين پژوهش رابطه آلکسي تيميا با سبک هاي ابراز هيجان (ابرازگري هيجاني، کنترل هيجاني و دوسوگرايي در ابرازگري هيجاني) و سلامت عمومي در دانشجويان و نقش جنسيت در بروز آلکسي تيميا بررسي شده است.|
روش: در اين پژوهش210 دانشجو (105 زن و 105 مرد) به شيوه نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي از ميان دانشجويان دانشگاه گيلان انتخاب و به کمک مقياس آلکسي تيمياي تورنتو و پرسش نامه هاي ابرازگري هيجاني، کنترل هيجاني، دوسوگرايي در ابرازگري هيجاني و سلامت عمومي ارزيابي شدند. داده ها به کمک روش هاي آمار توصيفي، آزمون آماري t، ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون تحليل شدند.
يافته ها: آلکسي تيميا با تمام زيرمقياس هاي کنترل هيجاني ارتباط معني دار دارد، به طوري که با بازداري هيجاني و نشخوار رابطه مثبت معني دار (0.01>p) و با کنترل پرخاشگري و کنترل خوش خيم رابطه منفي معني دار (0.01>p) نشان داد. هم چنين آلکسي تيميا با سبک دوسوگرايي در ابرازگري هيجاني رابطه مستقيم معني دار داشت (0.01>p). آلکسي تيميا با نمره کل پرسش نامه سلامت عمومي نيز رابطه معني دار نشان داد. ميان زنان و مردان دانشجو از نظر ميزان آلکسي تيميا تفاوت معني داري ديده نشد.
نتيجه گيري: از ميان آلکسي تيميا و سبک دوسوگرايي در ابرازگري هيجاني، آلکسي تيميا تبيين کننده قوي تري براي واريانس سلامت عمومي است. افزايش آلکسي تيميا با کاهش سلامت عمومي همراه است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 261
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی