برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1386 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 215 تا صفحه 221 .
 
عنوان مقاله: 

افتراق آنمي فقر آهن و بتاتالاسمي مينور با استفاده از يك اندكس جديد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، خیابان دماوند، خیابان قاسم آباد، بیمارستان کودکان بهرامی، کدپستی 46991-16417
 
چکیده: 

سابقه و هدف: آنمي فقر آهن و تالاسمي مينور شايع ترين علت آنمي هيپوكروميك و ميكروسيتيك به شمار مي روند. تاكنون اندكس هاي متعددي براي افتراق سريع اين دو بيماري با استفاده از اندكس هاي گلبول قرمز ارايه شده است. هدف اين مطالعه معرفي يك اندكس جديد و مقايسه آن با چند اندكس رايج شناخته شده است.
مواد وروش ها: اين مطالعه توصيفي بر روي بيماران جديد مبتلا به آنمي هيپوكروم و ميكروسيتيك مراجعه كننده به كلينيك هماتولوژي در شهر تهران طي مدت 2 سال انجام شد. 130 بيمار با آنمي فقر آهن و 154 بيمار با تالاسمي مينور با ميانگين سني
24.2 سال مورد بررسي قرار گرفتند. شرط ورود به مطالعه آنمي (هموگلوبين به ميزان 2SD كمتر از ميانگين بر حسب سن و جنس)، حجم ميانگين گلبولي (MCV) كمتر از 80 فمتوليتر در افراد بالاي 6 سال و كمتر از 70+ سن (سال) در افراد زير 6 سال و شرط خروج از مطالعه حاملگي و آنمي با علل چند فاكتوري يا ثانوي به بيماري هاي مزمن يا انواع ديگر هموگلوبينوپاتي ها بود. براي همه بيماران سطوح سرمي آهن، ظرفيت اتصال به آهن سرم، فريتين سرم و HbA2 اندازه گيري شد. تشخيص تالاسمي مينور بر اساس HbA2>%3.5 و تشخيص آنمي فقر آهن بر اساس فريتين سرم زير 12 نانوگرم يا آنمي پاسخ دهنده به آهن بود. اندكس هاي كلي، منتزر، انگلند، سري واستاوا و فرمول جديد معرفي شده در اين مقاله [MCV-(10 ´ RBC)] براي همه بيماران محاسبه شد و حساسيت، ويژگي و اندكس يدون براي هر اندكس جداگانه محاسبه گرديد. نتايج توسط نرم افزار SPSS 11.5 و آزمون آماري t تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: در افتراق آنمي فقر آهن از تالاسمي مينور، فقط اندكس منتزر و اندكس جديد معرفي شده در اين مقاله حساسيت و ويژگي بالاي 90% داشتند. بالاترين اندكس يدون نيز براي اندكس منتزر و اندكس جديد معرفي شده در اين مقاله مشاهده شد.
نتيجه گيري: اندكس جديد معرفي شده در اين مقاله حساسيت و ويژگي مناسبي براي كاربرد باليني داشته، محاسبه آن راحت و سريع بوده و بدون كمك ماشين حساب امكان پذير است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 804
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی