برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1386 , دوره  4 , شماره  3 ; از صفحه 205 تا صفحه 213 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي in vitro بيان P-Selectin و تجمع پلاكتي در پلاكت متراكم ذخيره شده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: پلاكت ها نقش مهمي در هموستاز به عهده دارند. از پلاكت متراكم در موارد ترومبوسيتوپني و اختلال عملكرد پلاكت ها استفاده مي شود. از آن جايي كه مطالعات پيشين نشان داده اند كه فعال شدن پلاكت ها در واحدهاي پلاكت متراكم از عملكرد مناسب آن ها مي كاهد، در اين مطالعه براي ارزيابي فعاليت پلاكت ها در طي تهيه و نگهداري، ميزان بيان سطحي P-Selectin، آزمايش تجمع پلاكتي و ميزان pH مورد بررسي قرار گرفت.
مواد وروش ها: مطالعه انجام شده از نوع توصيفي مقطعي بود و تعداد 100 نمونه از پلاكت هاي متراكم تهيه شده در پايگاه تهران به صورت تصادفي مورد بررسي قرار گرفت. از اين تعداد 34 واحد مربوط به روز اول، 33 واحد مربوط به روز دوم و 33 مورد مربوط به روز سوم تهيه بود. براي هر واحد ميزان بيان سطحي
P-Selectin (CD62p) با استفاده از روش فلوسيتومتري و هم چنين ميزان pH و آزمايش تجمع پلاكتي با استفاده از دو آگونيست آراشيدونيك اسيد و ريستوستين مورد بررسي قرار گرفت. پس از به دست آمدن نتايج، تحليل آماري به وسيله آزمون Anova با استفاده از نرم افزار آماري SPSS 11.5 انجام شد.
يافته ها: در طي روز اول تا سوم ميزان
pH افزايش معني داري يافته بود (6.77±0.35 در روز اول و 7.30±0.30 در روز سوم) (p<0.05). ميزان بيان سطحي P-Selestin در روز سوم نسبت به روز اول افزايش معني داري يافته بود (22.56±9.2 در روز اول نسبت به 33.04±12.74 در روز سوم) (p<0.05). ميزان تجمع پلاكتي با استفاده از دو آگونيست آراشيدونيك اسيد و ريستوستين در روز سوم نسبت به روز اول كاهش معني داري نشان داد (p<0.05).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان دهنده اين است كه پلاكت ها در طي نگهداري فعال مي شوند و در اثر گذشت زمان بيان سطحي
P-Selectin در پلاكت ها افزايش مي يابد. بنابراين از اين شاخص مي توان براي بررسي in vitro كارايي فعاليت پلاكت متراكم استفاده كرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صدری، آ.، و قره باغیان، ا.، و وائلی، ش.، و عسگری پور، ف.، و کرباسی زاده، م.، و قالدی، ژ.، و آقایی پور، م.، و شعشعانی، ط.، و طباطباییان، ا.، و کامی، ف.، و احمدی نژاد، م. (1386). ارزیابی in vitro بیان P-Selectin و تجمع پلاکتی در پلاکت متراکم ذخیره شده. پژوهشی خون, 4(3), 205-213. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66488Vancouver : کپی

صدری آزاده، قره باغیان احمد، وائلی شهرام، عسگری پور فریبا، کرباسی زاده مهدی، قالدی ژولیت، آقایی پور مهناز، شعشعانی طاهره، طباطباییان اعظم السادات، کامی فاطمه، احمدی نژاد مینو. ارزیابی in vitro بیان P-Selectin و تجمع پلاکتی در پلاکت متراکم ذخیره شده. پژوهشی خون. 1386 [cited 2021October22];4(3):205-213. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66488IEEE : کپی

صدری، آ.، قره باغیان، ا.، وائلی، ش.، عسگری پور، ف.، کرباسی زاده، م.، قالدی، ژ.، آقایی پور، م.، شعشعانی، ط.، طباطباییان، ا.، کامی، ف.، احمدی نژاد، م.، 1386. ارزیابی in vitro بیان P-Selectin و تجمع پلاکتی در پلاکت متراکم ذخیره شده. پژوهشی خون, [online] 4(3), pp.205-213. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66488. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 163 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی