3 SID.ir | بررسي رابطه ميان ويژگي شخصيتي سرسختي و استرس با بيماري کرونري قلب

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 
بررسي رابطه ميان ويژگي شخصيتي سرسختي و استرس با بيماري کرونري قلب
 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شهيد چمران اهواز
 
چکیده: 

هدف: بيماري کرونري قلب يکي از شايعترين بيماري هاي قلبي- عروقي است که همواره افراد زيادي در اثر ابتلا به آن جان خود را از دست داده و دچار ناتواني هاي مزمن مي شوند. عوامل روانشناختي و ويژگي هاي شخصيتي تاثير عمده اي در ابتلا افراد به اين بيماري ايفا مي کنند. همچنين ويژگي هاي شخصيتي نقش مهمي در کاهش يا افزايش اثرات منفي استرس بر عملکرد قلب و عروق دارند. يکي از مهمترين منابع مقاومت در برابر اثرات منفي استرس بر سلامت جسماني و رواني که به عنوان سپري محافظ عمل مي کند، ويژگي شخصيتي سرسختي است. بررسي رابطه ميان استرس با بيماري کرونري قلب با توجه به نقش تعديل کننده ويژگي شخصيتي سرسختي، تاثير شگرفي در جهت پيشگيري و تامين بهداشت رواني و جسماني جامعه خواهد داشت. لذا بدين منظور پژوهش حاضر انجام شده است.
روش بررسي: اين مطالعه به صورت پس رويدادي بوده است که در آن ارتباط ويژگي شخصيتي سرسختي و استرس با بيماري کرونري قلب مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور تعداد 80 نفر از بيماران کرونري قلب (40 نفر زن و 40 نفر مرد) که به پزشکان متخصص قلب در اهواز مراجعت نموده اند به عنوان گروه آزمايشي شرکت جستند. همچنين تعداد 80 نفر از افراد سالم (40 نفر زن و 40 نفر مرد) که سابقه اي از بيماري جسماني و رواني نداشته به عنوان گروه گواه انتخاب شدند. هر دو گروه، مقياس زمينه يابي ديدگاه هاي شخصي و مقياس رويدادهاي زندگي را پاسخ دادند.
يافته ها: نتايج حاصل آشکار ساخت که بيماران کرونري قلب از نظر ميزان سرسختي و استرس تفاوت معني داري با گروه سالم دارند
(p<0.01). بيماران کرونري قلب در هر دو نمونه زنان و مردان سطح استرس بالاتر و سرسختي پايين تري را نسبت به افراد سالم نشان دادند. مقايسه مردان و زنان مورد مطالعه نيز نشان داد که مردان از استرس کمتر و سرسختي بالاتري نسبت به زنان برخوردار هستند. همچنين ميان استرس و سرسختي ارتباط منفي معني داري وجود دارد (p<0.01).
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد که ويژگي شخصيتي سرسختي، اثرات منفي استرس بر بيماري کرونري قلب را کاهش مي دهد. افرادي که از سرسختي پايين برخوردار هستند، مستعد ابتلا به بيماري کرونري قلب مي باشند. بنابراين درمان هاي روانشناختي در جهت تقويت ويژگي شخصيتي سرسختي، خطر ابتلا به بيماري کرونري قلب را در جامعه کاهش مي دهد.

 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 338
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی