برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بين حجم مغز و ضريب هوشي در کودکان 9 تا 11 ساله شهر اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم تشریحی، دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
 
چکیده: 

مقدمه: آنتروپولوژي شاخه اي از علم زيست شناسي است که قسمت هاي مختلف بدن را مورد سنجش کمي قرار مي دهد. سفالومتري يکي از شاخه هاي آنتروپومتري است که ابعاد آناتوميک سر و صورت را بررسي مي نمايد. مغز انسان بيشترين ميزان رشد را در طي دوران جنيني به انجام مي رساند و اين تکامل در شش سال اول زندگي نيز داراي سرعت قابل ملاحظه اي است. پيچيدگي دستگاه عصبي سوالاتي را در اذهان ايجاد نموده است که هوش چيست؟ آيا افراد باهوش مغز و در نتيجه سر بزرگتري دارند؟ آيا اندازه دور سر و حجم مغز در ميزان هوش موثر است؟ اين بررسي با هدف يافتن ارتباط بين حجم مغز و ضريب هوشي انجام شده است.
روش بررسي: در اين بررسي تعداد 560 نمونه مذکر و 497 نمونه مونث در محدوده سني 11-9 سال، بدون در نظر گرفتن قوميت، بر اساس نمونه برداري تصادفي- خوشه اي، در سال 1384-1383 در شهر اهواز انجام شده است. در اين مطالعه از وسايل سفالومتري استفاده شد و طول، عرض، ارتفاع و دور سر اندازه گيري و با استفاده از فرمول هاي مربوطه حجم مغز محاسبه گرديد. براي تعيين ميزان هوش نمونه ها، آزمون هوشي ريون انجام شد. از برنامه نرم افزاري
SPSS for windows، آزمون T و دو نمونه اي من- ويتني و ضريب همبستگي پيرسون براي تجزيه و تحليل استفاده شد.
يافته ها: ارتباط بين اندازه دور سر و ضريب هوشي معني داري نبود
(p>0.05). ضريب همبستگي پيرسون رابطه ضعيفي را بين حجم مغز و ضريب هوشي نمونه هاي مذکر تاييد مي کند و اين رابطه در نمونه هاي مونث تاييد نشد. ميانگين دور سر پسران يک سانتي متر از ميانگين دور سر دختران بيشتر بدست آمد و ميانگين حجم مغز نمونه هاي مذکر 141.4 سانتي مترمکعب بيشتر از ميانگين حجم مغز نمونه هاي مونث بود. اختلاف بين حجم مغز نمونه هاي مذکر و مونث معني دار بود (p<0.001). ميانگين ضريب هوشي در نمونه هاي مونث بيشتر از ميانگين ضريب هوشي نمونه هاي مذکر در اين مقطع مي باشد.
نتيجه گيري: عليرغم اينکه حجم مغز نمونه هاي مونث کمتر از حجم مغز نمونه هاي مذکر است، ولي ضريب هوشي نمونه هاي مونث کمي بيشتر از ضريب هوشي نمونه هاي مذکر مي باشد، اما در مجموع ضريب هوشي ارتباطي با حجم مغز ندارد و احتمالا شاخص هاي مغزي ديگري ميزان هوش فرد را تحت تاثير قرار مي دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1570 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی