برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1386 , دوره  38 , شماره  2 ; از صفحه 337 تا صفحه 347 .
 
عنوان مقاله: 

اثر سطوح مختلف رنگدانه و منبع چربي، با و بدون آنزيم بر عملکرد و رنگ زرده تخم مرغ در مرغان تخمگذار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

در آزمايشي استفاده از سطوح مختلف رنگدانه در جيرههاي حاوي منابع مختلف چربي با و بدون آنزيم (گريندازيم جي پي 15000) بر رنگ زرده تخممرغ و عملكرد مرغان تخمگذار مورد ارزيابي قرار گرفت. آزمايش در قالب يك طرح كاملا تصادفي با روش فاكتوريل 2×2×3 انجام گرفت،كه شامل3 سطح رنگدانه، 2 سطح آنزيم و 3 منبع چربي بود. كليه جيره هاي غذايي از نظر درصد پروتئين خام و انرژي، يكسان در نظر گرفته شدند. اين آزمايش داراي 18 گروه آزمايشي و سه تكرار براي هر گروه آزمايشي بود و در هر تكرار از شش قطعه مرغ تخمگذار سويه هايلاين W36 استفاده شد. جيرههاي آزمايشي شامل سه جيره پايه بر اساس روغن آفتابگردان، پيه و اسيدچرب با و بدون آنزيم و سه سطح رنگدانه (صفر ميليگرم در كيلوگرم رنگدانه قرمز و زرد، 1100 ميليگرم در كيلوگرم رنگدانه قرمز همراه با 125 ميليگرم در كيلوگرم رنگدانه زرد، 1500 ميليگرم در كيلوگرم رنگدانه قرمز همراه با 225 ميليگرم در كيلوگرم رنگدانه زرد) بود. ثبت مقادير صفات مختلف با توجه به نوع آن صفت بطور روزانه و يا به صورت دورهاي انجام گرفته و در پايان دوره آزمايش جهت تعيين ميزان كلسترول خون و كلسترول تخممرغ از هر گروه آزمايشي سه قطعه مرغ و سه عدد تخم مرغ بطور تصادفي انتخاب گرديد. نتايج حاصله نشان داد كه درصد توليد، ميانگين وزن تخم مرغ و ضريب تبديل غذايي بطور معني داري تحت تاثير سطوح رنگدانه، آنزيم و منبع چربي قرار نگرفت. اثرات نوع چربي براي ميزان كلسترول خون معني دار بودبطوريكه اسيد چرب با ميانگين 146.46 ميلي گرم در دسي ليتر و پيه با ميانگين 188.78 ميلي گرم در دسي ليتر به ترتيب كمترين و بيشترين ميزان كلسترول را ايجاد كردند(P<0.05)  اثر اصلي منبع چربي بر ميزان كلسترول زرده معني دار شد (P<0.05) بطوريكه پيه با ميانگين 5.65 ميلي گرم در گرم و آفتابگردان با ميانگين 6.85 ميلي گرم در گرم به ترتيب كمترين و بيشترين ميزان كلسترول زرده را ايجاد كردند. نتايج حاصله ازاثر اصلي رنگدانه تاثير معني داري بر رنگ زرده در هفته اول نشان داد (P<0.05) سطح دو و سه رنگدانه با ميانگين درجه 10.667 و سطح صفر رنگدانه با ميانگين درجه 3.33 به ترتيب بيشترين و كمترين تاثير را بر رنگ زرده گذاشتند . اثر اصلي آنزيم بر رنگ زرده معني دار نبود، در حاليكه اثر اصلي چربي بر رنگ زرده معني دار بود (P<0.05) پيه با ميانگين درجه 9.06 و اسيد چرب با ميانگين درجه 8.28 به ترتيب بيشترين و كمترين تاثير را بر رنگ زرده گذاشتند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 338 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی