برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1386 , دوره  38 , شماره  2 ; از صفحه 305 تا صفحه 311 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثرات مصرف کود دامي وکود زيستي (ريزوبيوم) در توليد محصول عدس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

استفاده از کودهاي دامي وکودهاي زيستي، در افزايش توليد محصولات اثر زيادي داشته و مي تواند نياز به مصرف مواد شيميايي را کاهش دهد. اين طرح تحقيقاتي به منظور بررسي تاثير اين کودها در ديمزارها ، به اجرا در آمد. آزمايش مربوطه در اراضي مرکز تحقيقات حفاظت خاک وآب دانشگاه تهران واقع درمنطقه کوهين استان قزوين در دو قطعه زمين مجزا طراحي شد (يکي از زمين ها به صورت ديم وديگري با سه نوبت آبياري تکميلي). در زمين هاي مورد آزمايش درسال 1379 عمليات شبيه سازي فرسايش باحذف عمق هاي متفاوت خاک سطحي صورت گرفته بود. طرح آماري مورد استفاده بلوک هاي خردشده به صورت فاکتوريل بود که تيمارهاي اصلي عبارت از شاهد ، و حذف 5 ، 10 ، 15 ، و20 سانتيمتراز خاک سطحي بودند و تيمارهاي فرعي شامل 0 ، 10 ، و20 تن درهکتارکوددامي در قطعه آبي و 0 ، 5 ، و 10 تن درهکتارکود دامي درقطعه ديم بود که تيمارهاي با وبدون کود زيستي، در داخل آنها به صورت فاکتوريل پياده گرديد. پس از آماده سازي زمين در پاييز، کود گاوي که مراحل پوسيدگي را طي کرده بود در تيمارهاي مختلف در حد مقادير تعيين شده توزيع، و با اجراي عمليات شخم، در عمق 30 سانتيمتري با خاک مخلوط گرديد و سپس زمين به مدت پنج ماه به حال خود رها گرديد. در بهار سال بعد بذر عدس(Lens culinaris) همراه با اجراي عمليات ديسک، کشت گرديد. در تعدادي از تيمارها بر اساس برنامه تهيه شده بذرها به طور کامل توسط مايه تلقيح ريزوبيومي تلقيح گرديدند. در قطعه آبي در طول دوره رشد، سه نوبت آبياري (هريک به ارتفاع 13 ميليمتر) صورت گرفت. در اواخر تير ماه برداشت محصول به صورت کف بر و همراه با شمارش تعداد بوته در متر مربع انجام شد. سپس در آزمايشگاه ، وزن دانه، ماده خشک گياهي، کلش، و وزن هزار دانه عدس تعيين و در تجزيه وتحليل هاي آماري مورد استفاده قرار گرفت. در اين مقاله اثر کودهاي دامي و زيستي بر اجزاء عملکرد عدس مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج بدست آمده از تجزيه واريانس داده ها و مقايسه ميانگين ها نشان داد که در قطعه ديم، مصرف کودهاي دامي و زيستي و حتي مصرف توام آنها نيز تاثير معني داري بر اجزا عملکرد محصول عدس نداشته است. در قطعه آبياري تکميلي ، اگرچه اثر معني داري مشاهده نگرديد ولي تاثير کودهاي آلي و زيستي در افزايش محصول تا حدي بيشتر از قطعه ديم بود. اين موضوع بيانگر اينست که افزايش تعداد آبياري درکشت آبي احتمالا مي تواند باعث بروز اثرات معني دار اين کودها بر توليد محصول گردد. همچنين شناسايي و جدا سازي و تکثير ريزوبيومهاي مقاوم به خشکي نيز مي تواند کمک بزرگي در کاربرد کودهاي زيستي در ديم زارها باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

گرجی اناری، م.، و رفاهی، ح.، و علیخانی، ح. (1386). بررسی اثرات مصرف کود دامی وکود زیستی (ریزوبیوم) در تولید محصول عدس. علوم کشاورزی ایران, 38(2), 305-311. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66450Vancouver : کپی

گرجی اناری منوچهر، رفاهی حسینقلی، علیخانی حسینعلی. بررسی اثرات مصرف کود دامی وکود زیستی (ریزوبیوم) در تولید محصول عدس. علوم کشاورزی ایران. 1386 [cited 2021September24];38(2):305-311. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66450IEEE : کپی

گرجی اناری، م.، رفاهی، ح.، علیخانی، ح.، 1386. بررسی اثرات مصرف کود دامی وکود زیستی (ریزوبیوم) در تولید محصول عدس. علوم کشاورزی ایران, [online] 38(2), pp.305-311. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66450. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی