برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1386 , دوره  5 , شماره  14 ; از صفحه 99 تا صفحه 112 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه و بررسي ارتباط بين ويژگي هاي شخصيتي و ميزان پرخاشگري در ورزشکاران مرد رشته هاي منتخب ورزشي شهرستان همدان در سال 1385

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف کلي اين پژوهش، مقايسه و شناخت ارتباط بين ويژگي هاي شخصيتي و پرخاشگري در بين ورزشکاران رشته هاي مختلف ورزشي شهرستان همدان در سال 1385 است. جامعه آماري اين پژوهش را 2500 ورزشکار مرد که بيش از دو سال سابقه ورزشي در رشته هاي مختلف انفرادي (بوکس، تکواندو، تنيس روي ميز، بدمينتون) و رشته هاي مختلف تيمي (فوتبال، بسکتبال، هندبال و واليبال) دارند، تشکيل مي دهند. پس از آزمون مقدماتي، نمونه آماري 288 نفر تعيين شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه خصوصيات فردي، پرسشنامه شخصيتي آيزنک (EPI) و پرسشنامه پرخاشگري آيزنک (EAI) بود. از آمار توصيفي براي توصيف داده ها و آمار استنباطي از روش هاي آماري MANOVA، ANOVA- و ضريب همبستگي پيرسون در سطح P<0.05 استفاده شد. يافته ها نشان داد که بين ورزشکاران رشته هاي مختلف ورزشي از لحاظ ويژگي هاي شخصيتي (درون گرايي- برون گرايي و باثباتي- بي ثباتي) تفاوت معني داري وجود دارد (P<0.05)، اما از لحاظ خصيصه پرخاشگري تفاوت معني داري بين ورزشکاران رشته هاي مختلف ورزشي مشاهده نشد. همچنين بين خصيصه درون گرايي- برون گرايي و پرخاشگري فقط در رشته هاي تکواندو و واليبال رابطه معني داري وجود داشت. همچنين بين خصيصه باثباتي- بي ثباتي و پرخاشگري فقط در رشته هاي تکواندو، تنيس روي ميز، بدمينتون و فوتبال رابطه معني داري ديده شد. با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش مي توان گفت که به احتمال نوع رشته M ورزشي در تعيين ويژگي هاي شخصيتي ورزشکاران تاثير گذار بوده است، اما بروز رفتار پرخاشگرانه در ورزش به رشته خاصي وابسته نيست و ممکن است به عوامل ديگري مرتبط باشد. در مورد ارتباط بين ويژگي هاي شخصيتي و پرخاشگري، بايد گفت احتمالا يکي از علت هاي بروز پرخاشگري، بي ثباتي شخصيت ورزشکاران است، به عبارت ديگر، به احتمال ورزشکاران بي ثبات، پرخاشگرتر از ورزشکاران باثبات اند، اما براي دادن حکم کلي به پژوهش هاي بيشتري نياز است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 301 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی