برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي شاخص DMFT مولر نخست دايمي در دانش آموران 12 ساله شهر همدان در سال 1384

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: شاخص DMFT (Decay, Missing, Filling Teeth) بهترين شاخص همه گير شناختي پوسيدگي در دندانپزشکي است و بيانگر وضعيت بهداشت دهان و دندان در يک جامعه است که با توجه به آن، مي توان به طرح ريزي و اجراي برنامه هاي پيشگيري و خدمات درماني براي همه افراد جامعه پرداخت. هدف از اين پژوهش، تعيين وضعيت شاخص DMFT مولر نخست دايمي (DMF6) در دانش آموزان 12 ساله شهر همدان در سال 1384 مي باشد.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي با استفاده از سوند و آيينه و در زير نور طبيعي، چهار مولر نخست دايمي در 480 دانش آموز 12 ساله دختر و پسر از نظر پوسيدگي، پرکردگي و از دست رفتن، معاينه شده و بر پايه وضعيت آنها،
DMF6 براي هر فرد به دست آمد. اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار spss و با استفاده از آزمون آماري c2 و ضريب همبستگي پيرسون آناليز گرديد.
نتايج: ميانگين
DMF6 برابر با 2.17±1.39 بود. ميانگين DMF6 در دختران (2.22) بيشتر از پسران (2.12) بود، ولي از نظر آماري اين تفاوت معنادار نبود. 72.9 درصد از دختران و 72.5 درصد از پسران داراي پوسيدگي به درجه هاي گوناگون در دندان هاي مولر نخست دايمي خود بودند. 1.3 درصد از دختران و 2.5 درصد از پسران، حداکثر يک مولر از دست رفته داشتند. از نظر ميزان پوسيدگي و ميزان دندان هاي از دست رفته، بين دختران و پسران تفاوت آماري معنادار وجود نداشت. 22.5 درصد از دختران و 11.7 درصد از پسران، داراي پرکردگي در دندان هاي مولر نخست دايمي خود بودند و اين تفاوت، معنادار بود 26 .(P<0.05) درصد از کل جمعيت مورد بررسي، هيچ دندان سالمي نداشتند و تنها 18.8 درصد جمعيت همه دندان هاي مولر نخست آنها سالم بود. ميزان 72.7 درصد جمعيت داراي پوسيدگي، 1.9 درصد داراي دندان از دست رفته و 17.1 درصد داراي پرکردگي بودند.
نتيجه نهايي: اين بررسي نشان داد، که مشکل اصلي جمعيت مورد بررسي پوسيدگي هاي درمان نشده دندان بود و پوسيدگي دندان، بيشترين سهم را در ميزان شاخص
DMF6 به خود اختصاص داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

معصوم، ط.، و مجرد، ف.، و اختری، ک. (1386). بررسی شاخص DMFT مولر نخست دایمی در دانش آموران 12 ساله شهر همدان در سال 1384. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان), 14(2 (مسلسل 44)), 64-68. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66430Vancouver : کپی

معصوم طاهره، مجرد فرزاد، اختری کژال. بررسی شاخص DMFT مولر نخست دایمی در دانش آموران 12 ساله شهر همدان در سال 1384. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان). 1386 [cited 2021July30];14(2 (مسلسل 44)):64-68. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66430IEEE : کپی

معصوم، ط.، مجرد، ف.، اختری، ک.، 1386. بررسی شاخص DMFT مولر نخست دایمی در دانش آموران 12 ساله شهر همدان در سال 1384. مجله پزشکی بالینی ابن سینا (مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان), [online] 14(2 (مسلسل 44)), pp.64-68. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66430. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 115 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی