برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش خودگرداني رفتارهاي توجهي، خودگرداني رفتارهاي انگيزشي و خودآموزي کلامي بر کاهش نشانه هاي اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، گروه روان شناسی
 
چکیده: 

هدف: اين تحقيق به منظور بررسي تاثير آموزش خودگرداني رفتارهاي توجهي، خودگرداني رفتارهاي انگيزشي و خودآموزي کلامي بر کاهش نشانه هاي نارسايي توجه در کودکان با اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي انجام شده است.
روش: تعداد 60 دانش آموز پسر پايه سوم ابتدايي مبتلا به اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي به شيوه غربالگري انتخاب شدند. براي انتخاب آزمودنيها، از مصاحبه تشخيصي مبتني بر
DSMV و پرسشنامه CSI-4 ويژه معلمان استفاده شد. پس از اعمال مداخلات آموزشي- درماني و اندازه گيري مجدد نشانه هاي نارسايي توجه در پس آزمون و آزمون پيگيري (دو ماه بعد از اتمام مداخلات)، نتايج استخراج شده با استفاده از روش تحليل واريانس اندازه گيريهاي مکرر، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج به دست آمده حاکي از آن بود که اثر اصلي اجراي آزمونهاي سه گانه (پيش آزمون- پس آزمون و آزمون گيري) در سطح
P<0.001 معني دار است؛ در اين راستا، نتايج آزمونهاي تعقيبي حاکي از آن بود که نشانه هاي نارسايي توجه در پس آزمون پيگيري نسبت به پيش آزمون، بهبود معني داري پيدا کرده است اثر اصلي اجراي مداخلات آموزشي- درماني سه گانه در سطح P<0.001 معني دار است؛ در اين راستا، نتايج آزمونهاي تعقيبي نشان داد که کاربندي آموزش خودگرداني رفتارهاي توجهي نسبت به دو مداخله ديگر (آموزش خودگرداني رفتارهاي انگيزشي و آموزش خودآموزي کلامي) موجب بهبودي نشانه هاي نارسايي توجه شده است اثر تعاملي اجراي آزمونهاي سه گانه و اجراي مداخلات درماني- آموزشي سه گانه در سطح P<0.001 معني دار است.
نتيجه گيري: بررسي تاثيرات اصلي ساده نشان داد که در گذر از پيش آزمون به پس آزمون، اثر آموزشي خودگرداني رفتارهاي توجهي و آموزش خودآموزي کلامي بر نشانه هاي نارسايي توجه معني دار بوده است و با گذر از پس آزمون به آزمون پيگيري، تاثيرات آموزشي خودگرداني رفتارهاي توجهي بر نشانه هاي نارسايي توجه تداوم معني دار پيدا کرده است، اما با گذر از پس آزمون به آزمون پيگيري، اثر آموزش خودآموزي کلامي بر نشانه هاي نارسايي توجه معني دار نبوده است و با گذر زمان، تاثيرات اين مداخله، کاهش معني دار پيدا کرده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 156
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی