برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
اسفند 1384 , دوره  28 , شماره  2 ; از صفحه 11 تا صفحه 24 .
 
عنوان مقاله: 

اثر سرعت بارگذاري و اندازه ميوه بر ويژگيهاي مكانيكي دو رقم ميوه خرماي استان خوزستان (ارقام استعمران و زاهدي)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

اهميت اطلاع از خواص فيزيكي و مكانيكي ميوه ها در طراحي و بهينه  سازي سيستم هاي مرتبط با توليد، فرآوري و بسته بندي اين محصولات بر كسي پوشيده نيست. در بياني عام، اكثر مواد كشاورزي جزء مواد ويسكوالاستيك طبقه بندي مي شوند. اگر چه وابستگي رفتار مواد ويسكوالاستيك به سرعت بارگذاري، از ويژگي هاي اين دسته از مواد است لكن چند و چون تاثير سرعت بارگذاري بر خواص مكانيكي محصولات كشاورزي منوط به بررسي دقيق و موردي اين محصولات است. از سوي ديگر، وابستگي خواص مكانيكي به اندازه ميوه به عنوان خاصيتي فيزيكي، براي بسياري از ميوه ها شناخته شده نيست. اهميت ميوه خرما و فقدان اطلاعات زيربنايي و اساسي در زمينه رفتار مكانيكي آن انگيزه اين تحقيق است. در اين مقاله خواص مكانيكي ميوه دو رقم خرماي صادراتي زاهدي و استعمران شامل نيرو، انرژي مورد نياز براي تغييرشكل، انرژي بر واحد حجم اوليه ميوه در تغييرشكل هاي ويژه 10، 20، 30، 40 و 50 درصد و نيز در نقطه ظهور اولين ترك قابل رويت و مدول اوليه (اولين شيب غير صفر مماس بر منحني نيرو- تغييرشكل) اندازه گيري و محاسبه شدند. سرعت بارگذاري در پنج سطح (30، 60، 90، 120 و 150 ميلي متر بر دقيقه) و اندازه  نمونه در سه سطح (بزرگ، متوسط و كوچك) تيمارهاي مورد نظر در اين تحقيق بوده اند. در حالي كه سرعت بر اكثر خواص نيرو، انرژي و انرژي بر واحد حجم مربوط به تغييرشكل هاي نسبي مختلف خرماي زاهدي اثر معني داري نداشته است، اثر اين عامل بر خواص فوق الذكر مربوط به رقم استعمران بسيار معني دار بوده است. اثر سرعت بارگذاري بر مدول اوليه، نيرو، انرژي و انرژي بر واحد حجم مربوط به لحظه گسيختگيِ هر دو رقم معني دار بود. به طور كلي مي توان پذيرفت كه اندازه نمونه در هر دو رقم بر خواص مكانيكي ميوه - به استثناي انرژي بر واحد حجم- اثر معني داري ندارد. معني دار شدن اثر اين عامل با توجه به تعريف انرژي بر واحد حجم كاملا منطقي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

منصوری، ی.، و مینایی، س. (1384). اثر سرعت بارگذاری و اندازه میوه بر ویژگیهای مکانیکی دو رقم میوه خرمای استان خوزستان (ارقام استعمران و زاهدی). مجله علمی کشاورزی, 28(2), 11-24. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66370Vancouver : کپی

منصوری یعقوب، مینایی سعید. اثر سرعت بارگذاری و اندازه میوه بر ویژگیهای مکانیکی دو رقم میوه خرمای استان خوزستان (ارقام استعمران و زاهدی). مجله علمی کشاورزی. 1384 [cited 2021July25];28(2):11-24. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66370IEEE : کپی

منصوری، ی.، مینایی، س.، 1384. اثر سرعت بارگذاری و اندازه میوه بر ویژگیهای مکانیکی دو رقم میوه خرمای استان خوزستان (ارقام استعمران و زاهدی). مجله علمی کشاورزی, [online] 28(2), pp.11-24. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66370. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 194 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی