برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
اسفند 1384 , دوره  28 , شماره  2 ; از صفحه 101 تا صفحه 116 .
 
عنوان مقاله: 

اثر تاريخچه كشت بر خصوصيات اكولوژيكي- زراعي اكوسيستم گندم مطالعه موردي: مزارع آموزشي- توليدي مجتمع كشاورزي رامين (ملاثاني)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
 
چکیده: 

به منظور مطالعه اثر تاريخچه كشت گياهان زراعي بر خصوصيات زراعي، بيولوژيكي و شيميايي اكوسيستم گندم يك آزمايش مزرعه اي در مزارع توليدي و آموزشي مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي كشاورزي رامين (ملاثاني) در قالب طرح كامل تصادفي با تيمار تناوب در 6 سطح اجرا شد. الگوهاي تناوبي عبارت بودند از: 1) تك كشتي گندم 2) برنج – گندم - ذرت – برنج – برنج – گندم، 3) گندم – شبدر – آيش – گندم – لوبيا – گندم، 4) يونجه – يونجه – يونجه – گندم – آفتابگردان – گندم، 5) سبزيجات زمستانه – گندم – سبزيجات زمستانه – سبزيجات زمستانه – سبزيجات زمستانه – باميه – گندم و 6) گندم – گندم – گندم – گندم – سورگوم – گندم. ارزيابي و نمونه برداري مشابه روش سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) و از طريق تقسيم بندي شطرنجي مزارع صورت گرفت. در اين آزمايش اثر الگوهاي مختلف توالي گياهان زراعي بر خصوصيات زراعي (عملكرد و اجزاي عملكرد )، بيولوژيكي (علف هاي هرز) و فيزيكي – شيميايي خاك اندازه گيري شد. مقايسات ميانگين ها بر اساس روش LSD انجام گرفت. نتايج نشان داد كه شرايط تناوبي و تك كشتي اثرات متفاوتي بر اكوسيستم زراعي خواهند داشت. حضور گياهان بقولات شامل مجموعه اثرات مفيد ازته و غير ازته بود. توالي گياهان غير لگوم نيز اثر مثبت بر عملكرد گندم داشت، ولي ميزان تاثيرگذاري لگوم ها بيشتر بود. تاريخچه كشت و نوع گياه قبلي اثر معني داري بر عملكرد دانه و كاه گندم داشتند و تناوب باعث تفاوت معني داري بين اجزاي عملكرد (به جز وزن هزار دانه) شد. تك كشتي گندم هم تراكم و هم وزن خشك علف هرز بيشتري در مقايسه با شرايط تناوبي دارا بود. تناوب بر شاخص هاي تنوع علف هاي هرز نيز تأثير گذاشت، ولي اثر گياه ماقبل گندم بر اين شاخص ها بيشتر بود. همچنين تناوب بر برخي عوامل خاك مانند قلياييت و ماده آلي خاك بيشتر از ساير متغيرهاي خاك اثر داشت. به طور كلي نتايج اين آزمايش بيانگر اين مهم خواهد بود كه تناوب نامناسب نيز مي تواند به عنوان يك عامل تنش زاي زيستي مورد توجه قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 379 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی