برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1386 , دوره  38 , شماره  1 ; از صفحه 145 تا صفحه 152 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي تعامل نماتد مولد گره ريشه گونه Meloidogyne javanica و قارچ بيمارگر Fusarium oxysporum روي دو رقم لوبيا در شرايط گلخانه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

تعامل نماتد مولد گره ريشه گونه Meloidogyne javanicaو قارچ بيمارگر Fusarium oxysporum تحت شرايط گلخانه روي دو رقم لوبيا سبز كانتاندر و قرمز ناز، بصورت آزمايش فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي، با شش تيمار و چهار تكرار مورد مطالعه قرار گرفت. آزمايش در گلدانهاي حاوي 800 گرم خاك استريل و با تعداد 5000 لارو سن دوم نماتد و يك گرم قارچ (ميسليوم خرد شده) به صورت مايه زني انجام گرفت. تيمارهاي به كار رفته شامل شاهد، قارچ به تنهايي، نماتد به تنهايي، قارچ و نماتد همزمان، ابتدا نماتد دو هفته بعد قارچ و ابتدا قارچ دو هفته بعد نماتد بود.تعامل اين دو بيمارگر در كاهش رشد گياه شامل طول ساقه و ريشه و وزن تر و خشك ساقه و ريشه در دو نوع مايه زني همزمان و تناوبي(ابتدا نماتد، دو هفته بعد قارچ) به صورت افزايشي بوده و خسارت وارده بر گياه بيشتر از مجموع خسارتي بود كه هر يك از اين عوامل بيماريزا بطور جداگانه بر گياه وارد مي سازند. از نظر تعداد گره روي ريشه، كمترين تعداد گره متعلق به تيمار ابتدا قارچ دوهفته بعد نماتد و بيشترين تعداد، متعلق به تيمار نماتد به تنهايي بود. كمترين ضريب تكثير نماتد نيز مربوط به تيمار ابتدا قارچ دو هفته بعد نماتد و بيشترين مربوط به تيمار نماتد به تنهايي بود. كمترين ميزان پژمردگي، پس از شاهد متعلق به تيمار نماتد به تنهايي بود و حضور نماتد به همراه قارچ بيمارگر سبب تشديد علايم پژمردگي در گياه شد و بيشترين علايم پژمردگي در مايه زني همزمان مشهود بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 129
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی