برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1386 , دوره  38 , شماره  1 ; از صفحه 85 تا صفحه 92 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي روش چاهک وارونه و آناليزهاي پرمامتر گلف به منظور برآورد هدايت هيدروليکي اشباع خاکهاي لومي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

اين تحقيق جهت تعيين روشي مناسبتر براي اندازه گيري هدايت هيدروليکي اشباع نسبي خاکهاي لومي بوسيله پرمامتر گلف، انجام شد. براي اين کار مقادير هدايت هيدروليکي آناليزهاي گلف با مقادير اندازه گيري شده به روش چاهک وارونه مقايسه گرديد. آزمايشها در مزرعه تحقيقاتي پرديس ابوريحان دانشگاه تهران انجام شد. برطبق اين تحقيق مشخص شد که تفاوت معني داري بين ميانگين نتايج روش چاهک وارونه و نتايج روش هاي دو عمقي، تک عمقي و رگرسيون پايه اي ريچاردز وجود دارد و تنها در صورتي که نتايج بدست آمده از روشهاي مذکور را در ضريب 3 ضرب کنيم نتايج بدست آمده معادل نتايج روش چاهک وارونه خواهد شد. همچنين در سطح 0.05 تفاوت معني داري بين ميانگين آناليزهاي دوعمقي و رگرسيون پايه اي ريچاردز وجود ندارد و اين آناليزها براي اين نوع خاک لومي روشهاي معادلي هستند. نتايج اين تحقيق بيانگر آن است که آناليز رگرسيون ريچاردز به منظور تعيين هدايت هيدروليکي بوسيله پرمامتر گلف در خاکهاي لوم منطقه مورد مطالعه قابل توصيه بوده و از نظر کاربرد مناسبت بيشتري دارد. همچنين در صورت انتخاب مناسب شماره جذبي خاک (a)، روش تک عمقي نيز روش معادلي با روش دو عمقي خواهد بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 125
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی