برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1386 , دوره  38 , شماره  1 ; از صفحه 77 تا صفحه 83 .
 
عنوان مقاله: 

اثرات جهش ژن «rc» بر خصوصيات سيمن، بافت اسپرماتوژنيك و ميزان تستوسترون خون در خروس هاي نابينا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 

تعداد 14 قطعه خروس بيناR+c/ R+c) ) و14 قطعه خروس نابينا (r-c/r-c) نژاد Rhode Island Red (RIR) در اين مطالعه استفاده شد تا اثرات جهش ژن rc در گروه نابينا بر خصوصيات سيمن، ميزان تستوسترون خون و بافت اسپرماتوژنيك مورد ارزيابي قرار گيرد. خروس ها بطور تصادفي از هر گله بينا و نابينا در سن 12 هفتگي و در شرايط يكسان انتخاب شده و در 2 قفس بطور مجزا غذاي معمول و نور کافي (16L:8D) دريافت نمودند. سيمن در هفته هاي 12 تا 18 دوبار در هفته جمع آوري گرديد و سپس حجم(SV)، غلظت(SC)، تعداد كل اسپرم ((TSC، درصد تحرك اسپرم (%SM)، درصد اسپرم مرده(%DS) وفعاليت متابوليكي اسپرم (SMA) آنها ارزيابي شدند. جهت تعيين غلظت تستوسترون(TC) خون ازجوجه ها در سنين 12، 16و 18 هفتگي خونگيري به عمل آمد. در پايان دوره ي آزمايش (هفته ي 20) بافت بيضوي از هر پرنده جمع آوري و پس از مراحل بافت شناسي، قطر لوله سمينوفروس (STD)، تعداد اسپرماتيد دايره اي (RSN)، درصد اسپرم طويل شده (%ES) و طول لوله سمينو فروس(STL) مورد سنجش قرار گرفت. وزن بدن (BW)، بيضه ها(TW)و تاج (CW) در هفته ي 20 نيز توزين شدند. نتايج بدست آمده افزايش معني دار SV،SC  و %SM در گروه بينا در مقايسه با گروه نابينا را نشان داد (P<0.05)، در حاليکه %DS به طور معني داري در گروه نابينا افزايش داشت (P<0.05). ميزان SC بين دو گروه تفاوت معني داري نداشتند اما مقدار آنها در خروس هاي بينا بيشتر بود. فعاليت متابوليکي اسپرم در ساعت اول اندازه گيري تفاوت معني داري نشان نداد اما بعد از 24 ساعت ميزان SMA در گروه بينا به طور معني داري افزايش نشان داد (P<0.05). به استثناي هفته آخر، سطوح TC بين دو گروه در دوره هاي مختلف تفاوت معني داري افزايش نشان ندادند اما ميزان آنها همواره در گروه بينا بيشتر بودند. در ارزيابي بافت اسپرماتوژنز ميزان STD، %ES,RSN و STL در گروه بينا بيشتر بود اما ختلاف آنها معني دار نبود، به استثناي %ES. هم چنين تفاوت معني داري بين دو گروه براي TW, BW و CW مشاهده نشد اما مقادير آنها در گروه بينا بيشتر از گروه نابينا بودند. محاسبات آماري خصوصيات سيمين، بافت شناسي، سطوح تستوسترون و ساير فاکتورها، اثرات بالقوه جهش ژن rc در خروس هاي نابينا را به علت عدم دريافت نور ثابت مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

آرشامی، ج.، و اسماعیل زاده، ح.، و چنگ، ک. (1386). اثرات جهش ژن «rc» بر خصوصیات سیمن, بافت اسپرماتوژنیک و میزان تستوسترون خون در خروس های نابینا. علوم کشاورزی ایران, 38(1), 77-83. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66348Vancouver : کپی

آرشامی جواد، اسماعیل زاده حسین، چنگ کیم. اثرات جهش ژن «rc» بر خصوصیات سیمن, بافت اسپرماتوژنیک و میزان تستوسترون خون در خروس های نابینا. علوم کشاورزی ایران. 1386 [cited 2021July30];38(1):77-83. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66348IEEE : کپی

آرشامی، ج.، اسماعیل زاده، ح.، چنگ، ک.، 1386. اثرات جهش ژن «rc» بر خصوصیات سیمن, بافت اسپرماتوژنیک و میزان تستوسترون خون در خروس های نابینا. علوم کشاورزی ایران, [online] 38(1), pp.77-83. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66348. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 113 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی