برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1386 , دوره  6 , شماره  22 ; از صفحه 27 تا صفحه 40 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير روابط قبل از ازدواج بر تعارضات زناشويي در دانشجويان متاهل دانشگاه هاي دولتي شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير روابط قبل از ازدواج بر تعارضات زناشويي در دانشجويان متاهل دانشگاه هاي دولتي شهر تهران انجام شده است. حجم نمونه مورد بررسي 80 نفر مي باشد كه با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شده و آزمودني ها به دو پرسش نامه، پرسش نامه شماره يك كه صرفا يك پرسش نامه اطلاعاتي، جمعيت شناختي است و عدم رابطه يا وجود رابطه قبل از ازدواج را مي سنجد و ديگري پرسش نامه MCQ پاسخ داده اند. روش آماري مورد استفاده شامل آزمون T براي مقايسه بين ميانگين هاي دو گروه مستقل مي باشد. نتايج نشان داد كه 1- تعارضات زناشويي در دانشجوياني كه قبل از ازدواج رابطه داشته نسبت به افرادي كه رابطه نداشته اند كمتر است و تفاوت بين اين دو گروه معنادار مي باشد. 2- كاهش همكاري زوجين در دانشجوياني كه رابطه داشته اند نسبت به افرادي كه رابطه نداشته اند كمتر بوده و نتايج حاصله نشان داد بين اين دو گروه نيز تفاوت معناداري وجود دارد. 3- با وجود اين كه كاهش رابطه جنسي زوجين در دانشجوياني كه رابطه داشته اند نسبت به افرادي كه رابطه نداشته اند كمتر است ولي اين تفاوت معنادار نمي باشد. 4- ميزان افزايش واكنش هيجاني نيز در دانشجوياني كه رابطه داشته اند كمتر از گروه ديگر بوده است و اين تفاوت نيز معنادار مي باشد. 5- در دو مولفه كاهش رابطه با خانواده همسر و دوستان و افزايش رابطه فردي با خويشاوندان خود گرچه تفاوت به نفع دانشجوياني كه رابطه داشته اند مي باشد ولي اين تفاوت معنادار نيست و در مجموع بين دو گروه تفاوت معناداري وجود دارد و دانشجوياني كه قبل از ازدواج رابطه داشته اند نسبت به دانشجوياني كه قبل از ازدواج رابطه نداشته اند كمتر امور مالي را از يكديگر جدا مي كنند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1544 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی