برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اعتباريابي پرسش نامه ميزان اندازه گيري وسواس فکري- عملي پادوا بر روي دانشجويان سال اول دانشگاه شهيد چمران اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اهواز، دانشگاه شهید چمران، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، گروه مشاوره
 
چکیده: 

مقدمه: هدف عمده تحقيق حاضر اعتباريابي پرسش نامه ميزان اندازه گيري وسواس فکري- عملي پادوا بر روي دانشجويان سال اول دانشگاه شهيد چمران اهواز بود.
روش کار: 297 دانشجو از بين کليه دانشجويان سال اول تحصيلي 85-1384 ساکن در خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه شهيد چمران اهواز به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند و پرسش نامه وسواس فکري- عملي پادوا (1988) تکميل نمودند.
نتايج: نتايج به دست آمده از روش آماري تحليل عاملي (تحليل مولفه هاي اصلي) و چرخش واريماکس چهار عامل (ترديد و کنترل ذهني، ترس از تکانه، وارسي کردن و آلودگي و کثافت) که روي هم
43.37 درصد واريانس تبيين نمود، نشان داد. ضرايب پايايي (همساني دروني از جمله آلفاي کرونباخ و تنصيف) براي 55 ماده و عامل هاي استخراج شده رضايت بخش بودند. همچنين، ضرايب روايي همگرا پرسش نامه وسواس پادوا (55 ماده) با مقياس وسواس مرگ و عامل هاي استخراج شده در کل نمونه معنادار بودند. به علاوه، تحليل واريانس چندمتغيري نشان داد که بين دانشجويان دختر و پسر (به جز براي عامل دوم يعني ترس از تکانه ها) و بين گروه هاي سني پنج گانه از لحاظ ميزان وسواس فکري- عملي تفاوت وجود دارد.
بحث: نتايج به دست آمده از تحليل عاملي با تحقيقات پيشين هماهنگ است و باتوجه به روايي همگرا و واگرا و پايايي مناسب پرسش نامه وسواس پادا از آن مي توان در محيط هاي پژوهشي و باليني در تشخيص افراد سالم از افراد وسواسي استفاده کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 304
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی