برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1385 , دوره  9 , شماره  2 ; از صفحه 39 تا صفحه 48 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه پروموتر ژنهاي همانندسازي (16 و 52) دو سوش Dumas و Oka ويروس آبله مرغان و زونا (VZV)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، گروه ژنتیک
 
چکیده: 

هدف: تحقيقات انجام شده عفونت زايي متفاوتي را در شرايط آزمايشگاه in vitro براي دو سوشVZV بنام هاي Dumas و Oka نشان داده است. تاکنون عفونت زايي قابل توجهي براي سوش Dumas در آزمايشگاه مشاهده نشده، در حالي که سوش Oka در همين شرايط عفونت زايي مناسبي داشته است. يکي از دلايل تفاوت، مي تواند بيان ضعيف ژنهاي همانند سازي سوش Dumas نسبت به سوش Oka به علت تفاوت در توالي پروموتر اين ژنها باشد.
مواد و روشها: در اين تحقيق تفاوت توالي پروموترها و تاثير آن در رونويسي و بيان در برخي از ژنهاي همانندسازي (ژن 16 و 52) به روش اندازه گيري بيان ژن گزارشگر بررسي شده است. باتوجه به توالي ژنوم
2 (Dumas) VZV جفت آغازگر براي تکثير پروموتر ژنهاي 16 و 52 طراحي گرديد. به وسيله اين آغازگرها ناحيه تقريبي پروموترهاي ژنهاي 16 و 52 در سوشهاي Dumas و Oka با روش PCR تکثير شد و پس از تعيين توالي در ناقل حاوي ژن گزارشگر Lacz وارد شد و مقايسه قدرت بيان پروموتر ها در سلول Huh7 بعد از ساخت اين مولکول هاي نوترکيب به روش اندازه گيري آنزيم بتا گالاکتوزيداز حاصل بررسي شد.
نتايج: مقايسه مولکول هاي نوترکيب ژن 52 نشان داد قدرت پروموتر سوش
Oka حدود 4 بار بيشتر از قدرت پروموتر همين ژن در سوش Dumas مي باشد. همين طور با ورود همزمان ناقل حاوي ترانس اکتيواتور (IE62) و مولکول هاي نوترکيب به سلولهاي Huh7 پروموتر ژن 52 سوش Oka نسبت به پروموتر سوش Dumas نسبت به حالت پايه 4 بار بيشتر متاثر گرديد. در بيان ژن گزارشگر به وسيله پروموترهاي ژن 16، دو سوش تفاوت چنداني مشاهده نشد.
تعيين توالي نوکلئوتيدي ناحيه تکثير شده ژن 52 نشان داد که دو سوش
Dumas و Oka در3 نقطه متفاوت مي باشند. در حالي که در ناحيه تکثير شده ژن 16 تفاوتي بين دو سوش مشاهده نشد.
بحث و نتيجه گيري: بنابراين معلوم گرديد پروموتر ژن 52 سوش
Oka به دليل جهش 4 مرتبه فعالتر از اين پروموتر در سوش Dumas مي باشد که احتمالا در عفونت زايي سوشOka  موثر است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ظهری، م.، و صادقی زاده، م.، و خواجه، خ.، و شیرزاد، ه. (1385). مقایسه پروموتر ژنهای همانندسازی (16 و 52) دو سوش Dumas و Oka ویروس آبله مرغان و زونا (VZV). پژوهش های آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس), 9(2), 39-48. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66299Vancouver : کپی

ظهری مستانه، صادقی زاده مجید، خواجه خسرو، شیرزاد هادی. مقایسه پروموتر ژنهای همانندسازی (16 و 52) دو سوش Dumas و Oka ویروس آبله مرغان و زونا (VZV). پژوهش های آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس). 1385 [cited 2021August04];9(2):39-48. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66299IEEE : کپی

ظهری، م.، صادقی زاده، م.، خواجه، خ.، شیرزاد، ه.، 1385. مقایسه پروموتر ژنهای همانندسازی (16 و 52) دو سوش Dumas و Oka ویروس آبله مرغان و زونا (VZV). پژوهش های آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس), [online] 9(2), pp.39-48. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66299. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 73 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی