برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
خرداد- تير 1386 , دوره  14 , شماره  2 ; از صفحه 148 تا صفحه 156 .
 
عنوان مقاله: 

برخي از ويژگي هاي رفتاري زنبور (Diglyphus isaea (Hym.: Eulophidae پارازيتوييد لارو مگس مينوز سبزيجات (Liriomyza sativae (Dip.: Agromyzidae

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه حشره شناسی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

در اين تحقيق ترجيح مرحله سني ميزبان و واکنش تابعي زنبور پارازيتوئيد Diglyphus isaea (Walker) به عنوان يکي از مهمترين دشمنان طبيعي مراحل لاروي مگس مينوز سبزيجات Liriomyza sativae (Blanchard) در اطاق رشد با دماي 25±1 درجه سانتي گراد، رطوبت نسبي 60±5 درصد و دوره نوري 16 ساعت روشنايي و 8 ساعت تاريکي و روي بوته هاي لوبيا رقم سانري بررسي شد. ترجيح مرحله سني در دو وضعيت مختلف با استفاده از تعداد مساوي از دو مرحله لاروهاي جوان )سن اول( و لاروهاي مسن )سن دوم و سوم( مگس در قالب دو آزمايش ترجيح غير انتخابي و ترجيح انتخابي ميزبان انجام شد. بر اساس نتايج به دست آمده ميانگين تعداد لاروهاي پارازيته شده سن اول و سنين دو و سه در آزمايش ترجيح غير انتخابي به ترتيب 2.83±0.95 و 11.83±0.95 عدد و در آزمايش ترجيح انتخابي به ترتيب 1.67±0.80 و 7.83±1.0 عدد تعيين شد. بين ميانگين تعداد لاروهاي پارازيته شده سن يک با سنين دو و سه در هر دو آزمايش اختلاف معني دار وجود داشت. مقادير عددي ضريب ترجيح در آزمايش اول براي لاروهاي جوان و لاروهاي مسن به ترتيب 0.253±0.08 و 6.61±2.3 و در آزمايش دوم به ترتيب 0.203±0.11 و 5.81±1.5 به دست آمد که نشان مي دهد زنبور D.isaea لاروهاي مسن را با اختلاف معني دار ترجيح مي دهد. براي بررسي واکنش تابعي يک جفت زنبور نر و ماده به مدت 24 ساعت در معرض تراکم هاي 2، 4، 8، 16، 30 و 60 لارو سن 2 و 3 ميزبان قرار داده شدند. هر تراکم داراي 5 تکرار بود. تجزيه داده هاي واکنش تابعي در دو مرحله با استفاده از نرم افزار SAS انجام شد. در مرحله اول براي تعيين نوع واکنش تابعي از رگرسيون لجستيک و در مرحله دوم براي تعيين پارامترهاي قدرت جستجو (a) و زمان دستيابي (Th) از رگرسيون غير خطي استفاده شد. نتايج حاصل از رگرسيون رجستيک نشان داد که واکنش تابعي از نوع سوم مي باشد. قدرت جستجو و زمان دستيابي با استفاده از مدل راجرز (1972) به ترتيب 0.0048 و 1.789 به دست آمد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 134
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی