برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

استفاده از باسيلوس هاي پروبيوتيکي غني شده با ناپلي آرتميا اروميانا به منظور رشد و بقاي لاروهاي تاس ماهي ايراني (Acipenser persicus)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه منابع طبیعی، مجتمع آموزش عالی گنبد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 

اين مطالعه به منظور ارزيابي اثرات مخلوط 5 سويه از باسيلوس هاي پروبيوتيکي بر روي رشد و بقاي لارو تاس ماهي ايراني از طريق غني سازي آرتميا اروميانا (Artemia urmiana) انجام شد. اين آزمايش به صورت طرح کاملا تصادفي در قالب 4 تيمار صورت پذيرفت. مخلوط باسيلوس هاي پروبيوتيکي به نام هاي آکوا – 1، آکوا – 2، آکوا – 3 و آکوا – 4 در سه غلظت 105×1.09، 105×2.20 و 105×3.18 باکتري به ازاي هر ميلي ليتر در سوسپانسيون محيط غني سازي مورد استفاده قرار گرفت. ناپلي هاي آرتميا هر روز به ترتيب با يکي از مخلوط هاي باکتري يابي فوق الذکر به مدت 10 ساعت در هر يک از غلظت هاي ياد شده غني سازي و به لاروهاي تاس ماهي ايراني در تيمارهاي آزمايشي خورانده شد. تيمار شاهد از ناپلي هاي آرتميا بدون غني سازي تغذيه نمودند. لاروها به تعداد 6 بار در روز به فاصله زماني 4 ساعت با ناپلي هاي غني شده تغذيه شدند. نتايج نشان داد که باکتري هاي پروبيوتيکي بر مبناي غلظت هاي بکار رفته در سوسپانسيون هاي غني سازي، در دستگاه گوارش لاروهاي تاس ماهي ايراني جايگزين شده و روي پارامترهاي رشد )وزن نهايي، نرخ رشد ويژه، درصد کارآيي تبديل غذا و ميزان بقا( تاثيرات مثبت و معني دار گذاشتند (P<0.05)، در حالي که ضريب تبديل غذايي به طور معني دار کاهش يافت (P<0.05)، فاکتور وضعيت در تيمارهاي مورد مطالعه اختلاف معني داري نداشت (P>0.05). همبستگي مثبت معني داري بين پارامترهاي رشد و تعداد CFU/larvae باکتري هاي پروبيوتيکي در لارو تاس ماهي ايراني مشاهده گرديد (P<0.05). آزمايش نشان داد که توانايي باسيلوس هاي پروبيوتيکي در تاثيرگذاري بر ارتقاي عملکرد رشد در لارو ماهي قره برون نسبتا بالا مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی