برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثرات کلسيم غذايي بر غلظت چربي ها، گلوکز و انسولين سرم در موش صحرايي نر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه تغذیه و بیوشیمی
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: افزايش کلسترول خون، مقاومت به انسولين و هيپرتري گليسريـــدمي از عوامل خطر بيماري هاي قلبي- عروقي هستند کـــه براي بهبود آنها روش هاي متعددي پيشنهاد شده است. امروزه کلسيم به عنوان يک ماده مغذي لازم براي اعمال ضروري بدن، به عنوان ماده کاهنده چربي هاي خون مورد توجه پژوهشگران واقع شده است، ولي هنوز دانش کافي در زمينه تاثير آن بر کلسترول سرم و نيز اثرات آن بر گلوکز، تري گليسريد و انسولين سرم وجود ندارد. هدف از اين پژوهش تعيين اثرات کلسيم غذايي بر غلظت چربي ها، گلوکز و انسولين سرم در موش صحرايي نر بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه تجربي در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال
1384 انجام شد.48  سر موش صحرايي اسپراگ- دالي، 10 هفته به طور تصادفي به سه گروه تقسيم شدند و پس از يک هفته تطابق به مدت 10 هفته تحت تاثير رژيم هاي غذايي کم کلسيم 0.2) درصد وزني)، کلسيم متعادل 0.5) درصد وزني) و کلسيم بالا 1.2) درصد وزني) قرار گرفتند. به جز کلسيم که از طريق کربنات کلسيم تامين شده بود، ساير اجزاء غذايي موش هاي صحرايي مطابـق رژيم AIN- 93M بود. مـوش ها در دوره نوري- تـــاريکي 12 ســـاعته و دماي  25ـ 22 درجــه سانتي گراد نگهداري شدند و به غذا نيز دستـرسي آزاد داشتند. در انتهــاي مطالعــه پس از سر زدن موش هاي صحرايي، کلسترول تام، کلسترول- ليپوپروتئين با چگالي بالا و کلستــرول- ليپوپروتئيـــن با چگالي پايين، گلوکز و تري گليسريد سرم و نيز مقدار دفع مدفوعي چربي آنها تعيين و مقايسه شد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماري آناليز واريانس يک طرفه و متعاقب شفه آناليز گرديد.
يافته ها: نتايج به دست آمده نشان داد که افزايش کلسيم دريافتي باعث کاهش در کلسترول تام
(p=0.04)  و کلسترول- ليپـــوپروتئين با چگالي پايين سرم  (p=0.02)مي شود، اما بر سطح تري گليسريد، گلوکز و انسولين سرم تاثير معني داري نداشت. دفع مدفوعي چربي ها، افزايش وابسته به دوز کلسيم را نشان داد، با وجود اين تفاوت آماري معني داري به دست نيامد.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که افزايش کلسيم غذايي مي تواند کلسترول سرم را کاهش دهد، اما تاثير آن بر تري گليسريد، گلوکز سرم و نيز سازوکارهاي اثر کاهنده کلسترول آن نيازمند بررسي بيشتر است
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 124
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی