برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان فراواني ژن وابسته به سيتوتوکسين در سويه هـاي هليکـوباکتـر پيلـوري جـدا شده از نمونه هاي بيوپسي معده در شهرستان شهرکرد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: عفونت هليکوباکتر پيلوري يکي از شايع ترين عفونت هاي مزمن باکتريايي در انسان است. هليکوباکتر پيلوري يک باسيل گرم منفي مارپيچي شکل است که بيماري هاي متعددي نظير؛ گاستريت مزمن، زخم معده وسرطان معده را ايجاد مي کند. ژن وابسته به سيتوتوکسين در بيشتر سويه هاي هليکوباکتر پيلوري وجود دارد و طبق بررسي هاي به عمل آمده ثابت شده است که سويه هاي وابسته به سيتوتوکسين مثبت نسبت به سويه هاي وابسته به سيتوتوکسين منفي از قدرت بيماري زايي بالاتري برخوردار هستند و وجود ژن وابسته به سيتوتوکسين با زخم دئودنوم و آتروفي مخاط معده و سرطان معده در ارتباط مي باشد. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان فراواني ژن وابسته به سيتوتوکسين در سويه هاي هليکوباکتر پيلوري جدا شده از نمونه هاي بيوپسي معده بيماران بود.
مواد
و روش ها: اين يک مطالعه مولکولار اپيدميولوژي است که در زمستان سال 1385 بر روي نمونه هاي بيوپسي معده 120 بيمار مراجعه کننده به بخش آندوسکوپي بيمارستان هاجر شهرکرد انجام شد. از نمونه هاي بيوپسي مورد مطالعه ابتدا استخراج دي ان آ صورت پذيرفت. سپس وجود عفونت هليکوباکتر پيلوري در آنها به روش واکنش زنجيره اي پلي مراز بررسي گرديد و نمونه هاي آلوده به هليکوباکتر پيلوري از لحاظ وجود ژن وابسته به سيتوتوکسين با پرايمرهاي اختصاصي اين ژن مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده هاي جمع آوري شده با نرم افزار اکسل و آزمون مجذور کاي تحليل گرديد.
يافته ها: تشخيص هليکوباکتر پيلوري با استفاده از روش تست سريع اوره آز، در
74 مورد 61.66) درصد) نتيجه مثبت داشت، در صورتي که به روش واکنش زنجيره اي پلي مراز 103 مورد 85.83) درصد) مثبت يافت شد و همه نمونه هايي که در تست سريع اوره آز مثبت گرديدند با روش واکنش زنجيره اي پلي مراز نيز تاييد شدند. ژن وابسته به سيتوتوکسين نيز در 86 مورد 83.5) درصد) از نمونه ها يافت شد (p<0.05).
نتيجه گيري: با
توجه به شيوع بسيار بالاي هليکوباکتر پيلوري در منطقه مورد مطالعه و وجود درصد زيادي از سويه هاي وابسته به سيتوتوکسين مثبت در اين بين نياز به توجه جدي تر نسبت به پيشگيري و درمان احساس مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی