برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير تزريق بوپيواکائين بر استفاده از مخدر و طول مدت بستري در بيماران تحت عمل ترميم هرني اينگوئينال

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی همدان، دانشکده پزشکی، گروه جراحی
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: درمان دردهاي بعد از عمل و استفاده از مسکن ها در اعمال جراحي ترميم هرني اينگوئينال مورد توجه جراحان و متخصصان بي هوشي مي باشد. هدف از اين پژوهش تعيين تاثير بلوک اعصاب ايليواينگوئينال ايليوهايپوگاستريک با بوپيواکائين بر استفاده از مخدر و طول مدت بستري بيماران بعد از عمل ترميم هرني اينگوئينال بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي شده، تعداد
100 مرد مراجعه کننده به بيمارستان شهيد مباشر کاشاني همدان در سال 1385 که مبتلا به هرني اينگوئينال يک طرفه بودند، به صورت تصادفي به دو گروه تقسيم شدند. تعداد 50 بيمار در گروه مداخله تحت بلوک اعصاب ايليواينگوئينال و ايليوهايپوگاستريک با بوپيواکائين قرار گرفتند و در گروه کنترل 50) بيمار) که در اين باره اقدامي صورت نگرفت. سپس مقدار مخدر مصرفي بعد از عمل و مدت زمان بستري در بيمارستان، در دو گروه مورد مقايسه قرار گرفت. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS و شاخص هاي توصيفي و آزمون هاي تي دانشجويي و مجذور کاي تحليل گرديد.
يافته ها: ميانگين تخت روز بستري بيماران در دو گروه مداخله و کنترل به ترتيب
0.4±1 و 0.91±2 روز بود که داراي تفاوت آماري معني داري بود (p<0.01). تعداد بيماراني که در طي فواصل معين زماني از متادون استفاده کرده بودند، در گروه مداخله کمتر بود (p<0.05). همچنين مقدار متادون دريافت شده در گروه مداخله کمتر از کنترل بود (p<0.05).
نتيجه گيري: بلوک اعصاب ايليواينگوئينال و ايليوهايپوگاستريک به صورت ناحيه اي به وسيله بوپيواکائين مي تواند سبب کاهش نياز به مخدر و مدت اقامت در بيمارستان بعد از ترميم هرني اينگوئينال گردد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 57 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی