برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1386 , دوره  17 , شماره  1 ; از صفحه 127 تا صفحه 137 .
 
عنوان مقاله: 

کنه هاي راسته Astigmata (بي استيگمايان) و پراکنش آن ها در خاک مزارع يونجه نواحي جنوب غربي استان آذربايجان شرقي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 

به منظور جمع آوري و شناسايي کنه هاي راسته Astigmata از خاک مزارع يونجه مناطق جنوب غربي استان آذربايجان شرقي )سردرود، خسروشهر، اسکو، کندوان، آذرشهر، گوگان، بناب، عجب شير و مراغه( بررسي فونستيکي در سال 1384 انجام گرفت. در اين بررسي از مجموع نه منطقه، تعداد 81 نمونه خاک برداشته شد که در مجموع، تعداد دو خانواده، هشت جنس و 11 گونه شناسايي گرديدند. در ميان جنس هاي جمع آوري شده، بيشترين درصد از تعداد کل کنه هاي جمع آوري شده را جنس Tyrophagus Oudemans, 1924 و کمترين درصد را جنس هاي Aleuroglyphus Zachvakin, 1935 و Caloglyphus Berlese, 1923 به خود اختصاص دادند که از مناطق بناب )بيشترين( و اسکو و کندوان )کمترين( جمع آوري شده بودند. در مناطق مورد مطالعه گونه Tyrophagus putrescentiae Schrank, 1781 با 44.58 درصد و گونه Aleuroglyphus ovatus Troupeau, 1878 با 0.3 درصد که به ترتيب از مناطق خسروشهر، اسکو، آذرشهر، گوگان، کندوان، عجب شير، بناب، مراغه (T. putrescentiae) و کندوان (A. ovatus) جمع آوري شده بودند به ترتيب بيشترين و کمترين تعداد را به خود اختصاص دادند. در بين مناطق مورد مطالعه، خسروشهر بيشترين درصد (28.79) و گوگان و سردرود کمترين درصد (0.6) از کنه هاي شناسايي شده را دربر داشتند. در اين مطالعه گونه هاي زير براي اولين بار از مناطق مذکور گزارش مي شوند:
خانواده
(Aneotidae krantz, 1978) Histiostommatidae Berlese, 1897: گونه Histiostomma feroniarum Du four, 1939 )آذرشهر)؛ خانواده Acaridae Latreille, 1802 ; Suidasia Oudemans, 1905 )خسروشهر، آذرشهر و بناب( Berlese, 1923;، Caloglyphus )اسکو( ; Tyrophagus perniciosus Zachvatkin, 1991 )خسروشهر و آزادشهر( T.longior Gervais, 1844 ; )سردرود، خسروشهر، اسکو، آذرشهر و بناب ( T.similis Volgin, 1949; )خسروشهر، اسکو، کندوان و آذرشهر( T. seiswanderi Johnston & Bruce, 1965; )اسکو و کندوان( T. brevicrinatus Robertson, 1959; )خسروشهر، اسکو آذر شهر و بناب ( T. putrescentiae Schrank, 1781; )خسروشهر، اسکو، کندوان، آذرشهر، عجب شير، گوگان، بناب و مراغه( Tyroborus lini Oudemans, 1924; )خسروشهر، اسکو، کندوان، آذرشهر، عجب شيرو بناب( Aleuroglyphus ovatus Troupeau, 1878; )کندوان( Rhizoglyphus robini Clapared, 1869; )خسروشهر، کندوان، اسکو و اذرشهر( و Acarus tyrophagoides Zachvatkin, 1941 )خسروشهر و اسکو(.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 123
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی