برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1386 , دوره  17 , شماره  1 ; از صفحه 119 تا صفحه 126 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي کارآيي چند حشره کش جديد روي کرم سيب .Cydia pomonella L در باغات سيب اروميه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، ایران
 
چکیده: 

کارآيي چند حشره کش جديد در مقايسه با سموم فسفره آلي فوزالون و آزينفوس متيل متداول عليه کرم سيب، طي سال هاي 1382 و 1383 در باغات سيب اروميه مورد ارزيابي قرار گرفت. آزمايش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 10 تيمار شامل: استاميپرايد )موسپيلان اس پي (%20 0.5 در هزار، ايندوکساکارب )آوانت اس سي (150 0.3 و 0.45 در هزار، لوفنورون )مچ اي سي (%50 1 در هزار، فوزالون )زولون اي سي (%35 1.5 در هزار، فن پروپاترين )دانيتول اف ال (%10 1 در هزار، تياکلوپرايد )کاليپسو اس پي (480 0.3 در هزار، آزينفوس متيل )گوزاتيون اي سي (%20 2 درهزار، هگزافلومورون )کنسالت اي سي (%10 0.75 در هزار و شاهد )آب پاشي( هر يک در 4 تکرار در دو باغ سيب واقع در روستاهاي خضرآباد و ديزج تکيه در منطقه باراندوزچاي اروميه انجام گرديد. درصد آلودگي کليه تيمارها )حشره کش ها و شاهد( به کرم سيب بر اساس شمارش تعداد کل ميوه هاي سالم و آلوده يک فصل زراعي تعيين و پس از تبديل داده ها به جذر آرک سينوس مورد تجزيه آماري قرار گرفت و سپس ميانگين درجه آلودگي تيمارها با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانکن مقايسه گرديد. نتايج نشان مي دهد که اختلاف تيمارهاي آزمايشي در سطح احتمال 1 درصد معني دار است. مقايسه ميانگين ها معلوم مي کرد که اختلاف کليه تيمارها با شاهد در سطح احتمال 5 درصد معني دار است لذا همه سموم آزمايشي در کنترل کرم سيب نسبت به شاهد موثر بودند. تاثير سموم تياکلوپرايد 0.3 درهزار، فن پروپاترين 1 در هزار و استاميپرايد 0.5 در هزار مشابه سم فسفره آزينفوس متيل با دز مصرفي 2 در هزار بود و اختلاف معني داري در سطح احتمال 5 درصد بين آنها وجود نداشت. سموم هگزافلومورون 0.75 در هزار و دو دز 0.3 و 0.45 در هزار ايندوکساکارب در يک گروه جداگانه قرار گرفتند و چون اختلاف معني داري در سطح احتمال 5 درصد بين اين گروه و حشره کش هاي متداول به مصرف، آزينفوس متيل و فوزالون وجود داشت لذا اين ترکيبات به اندازه سموم فسفره آزمايشي در کنترل کرم سيب موثر نبودند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اکبرزاده شوکت، غ.، و کلیایی، ر. (1386). بررسی کارآیی چند حشره کش جدید روی کرم سیب .Cydia pomonella L در باغات سیب ارومیه. دانش کشاورزی, 17(1), 119-126. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66212Vancouver : کپی

اکبرزاده شوکت غلامعلی، کلیایی رئوف. بررسی کارآیی چند حشره کش جدید روی کرم سیب .Cydia pomonella L در باغات سیب ارومیه. دانش کشاورزی. 1386 [cited 2021July30];17(1):119-126. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66212IEEE : کپی

اکبرزاده شوکت، غ.، کلیایی، ر.، 1386. بررسی کارآیی چند حشره کش جدید روی کرم سیب .Cydia pomonella L در باغات سیب ارومیه. دانش کشاورزی, [online] 17(1), pp.119-126. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66212. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1312 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی