برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1382 , دوره  7 , شماره  4 ; از صفحه 157 تا صفحه 168 .
 
عنوان مقاله: 

استفاده از آب پنير از طريق آب آشاميدني بر عملكرد جوجه هاي گوشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
 
چکیده: 

اين آزمايش به منظور بررسي اثر مصرف آب پنير از طريق آب آشاميدني بر عملكرد جوجه هاي گوشتي انجام گرفت. در قالب طرح كاملا تصادفي آب پنير در شش سطح (صفر، 10، 20 ، 40، 80 ، 100 درصد) آب آشاميدني به مدت 47 روز به كار برده شد . شماره 720 قطعه جوجه گوشتي يك روزه راس به 24 گروه 30 جوجهاي تقسيم شدند و هر يك از شش تيمار آزمايشي از سن هفت تا 54 روزگي به چهار گروه از جوجه ها داده شد. آب پنير روزانه از يك كارخانه تهيه پنير تهيه و مصرف ميشد. در طول آزمايش جوجه ها به آب و غذا دسترسي آزاد داشتند. جوجه ها تا سن هفت روزگي با جيره آغازين تغذيه و سپس توزين و به تيمارهاي آزمايشي اختصاص يافتند. تمام جوجهها از سه جيره آغازين، رشد و پاياني استفاده كرند. جوجه هاي هر تكرار كه در قفس هاي دسته جمعي زميني نگهداري ميشدند، در سنين 21 ، 42 و 54 روزگي توزين و مصرف غذايي گروه محاسبه شد و در پايان دروه از هر تكرار دو مرغ و دو خروس انتخاب، ذيح و درصد لاشه ، چربي محوطه بطني، وزن لوزالمعده، كبد و ايلئوم اندازه گيري شد. محتويات ايلئوم هر دو خروس و مرغ جمع آوري، مخلوط و براي شمارش باكتريها در -20oC منجمد شدند. در سنين 21، 42 روزگي نمونه بستر هر تكرار جمع آوري و رطوبت آنها تعيين گرديد. وزن بدن ، اضافه وزن روزانه, ضريب تبديل غذا و رطوبت بستر تحت تاثير معني دار (P<0.01) سطوح آب پنير قرار گرفتند. معيارهاي مذكور با مصرف بيش از چهل درصد آب پنير كاهش و ضريب تبديل غذا افزايش نشان دادند. درصد لاشه با مصرف 80 و 100 درصد آب پنير به طور معني دار (P<0.01) كاهش يافت. درصد چربي حفره بطني كبد و لوزالمعده تحت تاثير منفي سطوح آب پنير قرار نگرفتند. درصد ايلئوم در سطوح بيشتر از ده درصد آب پنير اختلاف معني دار(P<0.01) با گروه شاهد داشت و افزايش نشان داد. معادلات رگرسيون وزن و اضافه وزن بدن، ضريب تبديل غذا و رطوبت بستر در تمام سنين همگي از نوع درجه دوم (غير خطي) و معني دار (P<0.01) بودند و نشان دادند مصرف بيش از 40 درصد آب پنير باعث كاهش عملكرد جوجه هاي گوشتي شد. اختلاف معني دار در شمار لاكتوباسيلها و انتروباكتريها ايلئوم در اثر سطوح مختلف آب پنير ديده نشد ولي كل باكتريهاي ايلئوم با افزايش سطح آب پنير افزايش معني دار(P<0.01) نشان داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

پوررضا، ج.، و محمدعلی پور، م. (1382). استفاده از آب پنیر از طریق آب آشامیدنی بر عملکرد جوجه های گوشتی. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), 7(4), 157-168. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=662Vancouver : کپی

پوررضا جواد، محمدعلی پور مهدی. استفاده از آب پنیر از طریق آب آشامیدنی بر عملکرد جوجه های گوشتی. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی). 1382 [cited 2021April15];7(4):157-168. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=662IEEE : کپی

پوررضا، ج.، محمدعلی پور، م.، 1382. استفاده از آب پنیر از طریق آب آشامیدنی بر عملکرد جوجه های گوشتی. علوم آب و خاک (علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی), [online] 7(4), pp.157-168. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=662>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 315 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی