برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1386 , دوره  17 , شماره  1 ; از صفحه 13 تا صفحه 20 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي نقش توانايي هاي مديريتي زارعين در افزايش عملکرد گياهان زراعي (مطالعه موردي: پيازکاران بخش گوگان شهرستان آذرشهر)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاوزری، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 

به منظور بررسي نقش توانايي هاي مديريتي زارعين در افزايش محصول پياز بخش گوگان شهرستان آذرشهر، در اين پژوهش با استفاده از روش نمونه گيري کاملا تصادفي و با بهره گيري از جدول بارتلت و همکاران تعداد 105 زارع پيازکاري که ضمنا مدير مزرعه نيز بودند به عنوان نمونه انتخاب شد. سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه با مصاحبه حضوري از اين مديران پيازکار، اطلاعات مورد نياز جمع آوري گرديد. تجزيه داده ها با استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن و رگرسيون چندگانه انجام شد. نتايج تحليل هاي همبستگي نشان داد که بين توانايي هاي مديريتي زارعين )که با سه سطح ضعيف، متوسط و قوي سنجيده شد( و ميزان عملکرد آنها رابطه مثبت معني داري وجود دارد. بطوري که توانايي هاي برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت و رهبري، نظارت و کنترل، نوآوري، نمايندگي، تکنيکي، تجاري، مديريت و مالي به ترتيب داراي ضريب همبستگي اسپيرمن معني دار 0.495، 0.502، 0.497، 0.326، 0.491، 0.488، 0.548، 0.663 و 0.422 با عملکرد پياز بودند. با وجود اين، نتايج رگرسيون گام به گام نمايانگر آن بود که از ميان متغيرهاي توانمند ساز مديريتي وظيفه محور، سه توان تجاري، سازماندهي و تکنيکي به ترتيب بيشترين نقش را در تبيين عملکرد پياز داشتند. ضريب تبيين معادله نشان داد که اين سه توان در مجموع 50.6 درصد از تغييرات عملکردي پيازکاران مورد مطالعه را توجيه نموده اند. به طور کلي پيشنهاد مي شود که از طريق گسترش دانش مديريت مزرعه در بين مديران واحدهاي توليد محصولات کشاورزي از طريق سامانه هاي صحيح ترويج به ترميم شکاف عملکردي موجود در بين سامانه هاي توليد کشاورزي پرداخت که روشي ارزان و موثر است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدرضایی، ر.، و ترکی هرچگانی، م.، و حیاتی، ب. (1386). بررسی نقش توانایی های مدیریتی زارعین در افزایش عملکرد گیاهان زراعی (مطالعه موردی: پیازکاران بخش گوگان شهرستان آذرشهر). دانش کشاورزی, 17(1), 13-20. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66196Vancouver : کپی

محمدرضایی رسول، ترکی هرچگانی محمدعلی، حیاتی باب اله. بررسی نقش توانایی های مدیریتی زارعین در افزایش عملکرد گیاهان زراعی (مطالعه موردی: پیازکاران بخش گوگان شهرستان آذرشهر). دانش کشاورزی. 1386 [cited 2021September22];17(1):13-20. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66196IEEE : کپی

محمدرضایی، ر.، ترکی هرچگانی، م.، حیاتی، ب.، 1386. بررسی نقش توانایی های مدیریتی زارعین در افزایش عملکرد گیاهان زراعی (مطالعه موردی: پیازکاران بخش گوگان شهرستان آذرشهر). دانش کشاورزی, [online] 17(1), pp.13-20. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=66196. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 83 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی